[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] NätneutralitetenLåter som telekompaketet:
http://euwiki.org/Telecoms_Package/diff/sv
Eller nu när paketet blivit antaget:
http://euwiki.org/2009/136/EC
http://euwiki.org/2009/140/EC
Var exakt all denna text hamnade i svensk lagstiftning har jag inte helt koll på.

Pippi skulle kunna veta om nån matade henne med lagboken :-)
http://pippi.euwiki.org/doc/CELEX:32009L0136:SV:HTML
http://pippi.euwiki.org/doc/CELEX:32009L0140:SV:HTML
//Erik

On 03/29/2012 05:05 PM, Erik Lönroth wrote:
Jag ser det hellre som två saker.

Det "gemensamma nätet" vs. "De privata näten".

Vi kan rimligen inte påverka innehållet i privata aktörers nät och hur
de tänker sig förse sina kunder eller anställda med en nät-tjänst. Men
den "publika" delen av internet, den som vi i slutändan kommer behöva
skattafinansiera. Den måste nog "kravställas" mot en
nätneutralitesprincip.

Jag som ISP (liten som stor) borde kunna få ansluta mig till detta
publika nät och därmed kunna skapa en "neutral tjänst" på detta nät.
Kanske till och med som privatperson...

Finns det idag någon lagstiftning på området som ni känner till om det här?

/Erik

2012/3/29 Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
Hej,

Konsumenter måste först och främst rösta med plånboken.
För att de ska kunna göra det krävs konsumentinformation, t.ex är ett första steg en "varudeklaration". Vår regulator PTS kräver en sån här numer av operatörerna (efterlevs den?).

Det som jag inte sett än är en website som jämför olika operatörers kontantkort och abbonemang map. trafikmängder, hastigheter och QoS- och blockerings-profiler. Ie, vad för shaping av olika protokoll som förekommer samt vad för portar/protokoll som helt sonika är blockerade.

Jag vet att .SE gjorde en minimal sådan undersökning (få protokoll) av mobiloperatörer, men de publicerade inte resultaten av vänlighet till operatörerna för de var inte så goda.

Jag tror en oberoende tjänst skulle göra mycket bra att crowdsourca den här informationen, men det kräver definitivt att kod exekveras på klienten i en avsevärt större utsträckning än HTTP PUT / HTTP GET... Så en start kan ju vara att undersöka lite vad för neutralitetsdetekteringsprogram det redan finns. Netalyzr t.ex ger vissa svar om grundläggande funktion på en anslutning, men testar bara en droppe i havet av alla protokoll som behöver scannas, IMHO.


Mina två ören i frågan,
Vänligen,
MartinOn Mar 29, 2012, at 0:07, Erik Lönroth <erik.lonroth@xxxxxxxxx> wrote:

Har ni som är med här koll på nätneutraliteten och teleoperatörer i
Sverige idag?

Vi ser ju t.ex. att nätoperatörer filtrerar eller nedprioriterar bl.a.
bit-torrent och blockar Skype.

Någon här som har någon aning om vad man kan göra för att påverka
nätneutraliteten i "rätt riktning"?

/Erik Lönroth

--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature