[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] NätneutralitetenHej,

On Mar 29, 2012, at 17:05, Erik Lönroth <erik.lonroth@xxxxxxxxx> wrote:

> Jag ser det hellre som två saker.
> 
> Det "gemensamma nätet" vs. "De privata näten".

Vad är "det 'gemensamma nätet'" för någonting?

> 
> Vi kan rimligen inte påverka innehållet i privata aktörers nät och hur
> de tänker sig förse sina kunder eller anställda med en nät-tjänst.

Vilka är "vi"?

> Men den "publika" delen av internet, den som vi i slutändan kommer behöva
> skattafinansiera.

Vilken "publika" del pratar du om? Jag kan inte komma på ett enda lämpligt/relevant svenskt exempel.

> Den måste nog "kravställas" mot en nätneutralitesprincip.

Kravställning är ett första steg och IMO betydligt enklare än kontroll/verifikation som är minst lika nödvändigt.

Vänligen,
Martin