[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Nätneutraliteten2012/3/29 Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
> Hej,
>
> On Mar 29, 2012, at 17:05, Erik Lönroth <erik.lonroth@xxxxxxxxx> wrote:
>
>> Jag ser det hellre som två saker.
>>
>> Det "gemensamma nätet" vs. "De privata näten".
>
> Vad är "det 'gemensamma nätet'" för någonting?

Jag försöker få ett grepp om hur man ska se på det här. Min bild av
hur man måste resonera över nät i stort är om det är en privat eller
publik/gemensam aktör som sätter villkoren för dess användande.

>
>>
>> Vi kan rimligen inte påverka innehållet i privata aktörers nät och hur
>> de tänker sig förse sina kunder eller anställda med en nät-tjänst.
>
> Vilka är "vi"?
>

"Vi" är alla de som inte äger rätt att ställa villkor i det nät som
för tillfället avses.


>> Men den "publika" delen av internet, den som vi i slutändan kommer behöva
>> skattafinansiera.
>
> Vilken "publika" del pratar du om? Jag kan inte komma på ett enda lämpligt/relevant svenskt exempel.
>

Skattefinansierade eller skattesubventionerade nät. Exempelvis stadsnät.

>> Den måste nog "kravställas" mot en nätneutralitesprincip.
>
> Kravställning är ett första steg och IMO betydligt enklare än kontroll/verifikation som är minst lika nödvändigt.

Jo, men hur ser den ut? Finns den idag?

>
> Vänligen,
> Martin