[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Forum?Hanna Larsson <hanna@xxxxxxxxx> wrote
Mon, 2 Apr 2012 09:47:37 +0200:

| För att göra det enklare att hänga med i vissa trådar tycker jag vi borde upprätta ett diskussionsforum. Vad säger ni andra?

Fungerar dåligt för vissa men bra för andra. 

Johan N föreslog att vi lägger till listan hos gmane.org. Där kan man få
en lite forumliknande presentation, vilket kanske underlättar för de som
inte är vana vid listor.

Jag förslår att vi börjar där och ser hur det verkar.