[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Forum?On Apr 2, 2012, at 5:50 PM, Linus Nordberg wrote:

> Hanna Larsson <hanna@xxxxxxxxx> wrote
> Mon, 2 Apr 2012 09:47:37 +0200:
> 
> | För att göra det enklare att hänga med i vissa trådar tycker jag vi borde upprätta ett diskussionsforum. Vad säger ni andra?
> 
> Fungerar dåligt för vissa men bra för andra. 
> 
> Johan N föreslog att vi lägger till listan hos gmane.org. Där kan man få
> en lite forumliknande presentation, vilket kanske underlättar för de som
> inte är vana vid listor.
> 
> Jag förslår att vi börjar där och ser hur det verkar.

Jag är med på en del listor där merparten av alla inlägg kommer från forum. Tror de hanteras av vBulletin. Så om man kan få till något sådant vore det ju fint. Någon som kört det förut? Ska vi fråga på medlemslistan vad de vill ha kanske?

De tekniska medlemmarna är väldigt vana vid att diskutera på mailinglistor, men andra kanske inte är.