[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Forum?Patrik Wallstrom <pawal@xxxxxxxxx> wrote
Mon, 2 Apr 2012 21:13:40 +0200:

| > | För att göra det enklare att hänga med i vissa trådar tycker jag vi borde upprätta ett diskussionsforum. Vad säger ni andra?
| > 
| > Fungerar dåligt för vissa men bra för andra. 
| > 
| > Johan N föreslog att vi lägger till listan hos gmane.org. Där kan man få
| > en lite forumliknande presentation, vilket kanske underlättar för de som
| > inte är vana vid listor.
| > 
| > Jag förslår att vi börjar där och ser hur det verkar.
| 
| Jag är med på en del listor där merparten av alla inlägg kommer från forum. Tror de hanteras av vBulletin. Så om man kan få till något sådant vore det ju fint. Någon som kört det förut? Ska vi fråga på medlemslistan vad de vill ha kanske?

Den här listan (listan@) är väl vår medlemslista för diskussioner
egentligen. Den andra (medlem@) är lågvolym och till för att annonsera
saker.

Vi tvångsanslöt alla dåvarande medlemmar till listan@ när den sattes
upp. De som tillkommit efter hoppas jag har hittat hit.


| De tekniska medlemmarna är väldigt vana vid att diskutera på mailinglistor, men andra kanske inte är.

Jag har anmält listan@ till gmane.org. Det finns några olika
presentationsformat. Kan någon som gillar forum ta en titt på godtycklig
grupp där och se om det duger för oss?