[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Känd från SvDOn Mon, 2012-05-28 at 18:36 +0200, Torbjorn Granlund wrote:
> Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> writes:
> 
>   Konflikten i att Sverige gärna vill att _andra_ länders medborgare skall
>   ha yttrandefrihet och säkerhet på nätet medan man stiftar lagar på
>   hemmaplan som ökar övervakningen är dock intressant.
>   
> Jo, men den vinkeln tror jag är ganska obekväm för svenska massmedia.
> Sorteringen i jättesnälla Sverige, snälla västvärlden, stygga oallierade
> till västresten är liksom självklar.


"Assumption is the mother of all fuckups."

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part