[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Vad DFRI gör, positiva ord istället för negativaHej,

på http://dfri.se står det på svenska:
"Vi arbetar mot censur och inskränkning av yttrandefriheten och den
personliga integriteten."
och på engelska:
"We work against censorship, limitations on freedom of speech and
privacy."

Jag jobbar inte med media men har ändå lärt mig att det uppfattas bättre
"sublimalt" om man istället kunde skrivit något med positiva ord, i stil
med:
"Vi arbetar för en censurfri och öppen digital värld där yttrandefrihet
och personlig integritet respekteras"  (kan perfekteras mer, förstås -
gillar inte "respekteras" på slutet, har en touch av auktoritaritet).

Åsikter?

/M