[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vad DFRI gör, positiva ord istället för negativaHallå,

Jag håller helt med dig Martin. Din omskrivna version ger ett bättre intryck.

Den 13 juni 2012 12:42 skrev Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
> Hej,
>
> på http://dfri.se står det på svenska:
> "Vi arbetar mot censur och inskränkning av yttrandefriheten och den
> personliga integriteten."
> och på engelska:
> "We work against censorship, limitations on freedom of speech and
> privacy."
>
> Jag jobbar inte med media men har ändå lärt mig att det uppfattas bättre
> "sublimalt" om man istället kunde skrivit något med positiva ord, i stil
> med:
> "Vi arbetar för en censurfri och öppen digital värld där yttrandefrihet
> och personlig integritet respekteras"  (kan perfekteras mer, förstås -
> gillar inte "respekteras" på slutet, har en touch av auktoritaritet).
>
> Åsikter?
>
> /M
>
>
>