[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vad DFRI gör, positiva ord istället för negativaMartin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx> wrote
Wed, 13 Jun 2012 12:42:08 +0200:

| Hej,
| 
| på http://dfri.se står det på svenska:
| "Vi arbetar mot censur och inskränkning av yttrandefriheten och den
| personliga integriteten."
| och på engelska:
| "We work against censorship, limitations on freedom of speech and
| privacy."
| 
| Jag jobbar inte med media men har ändå lärt mig att det uppfattas bättre
| "sublimalt" om man istället kunde skrivit något med positiva ord, i stil
| med:
| "Vi arbetar för en censurfri och öppen digital värld där yttrandefrihet
| och personlig integritet respekteras"  (kan perfekteras mer, förstås -
| gillar inte "respekteras" på slutet, har en touch av auktoritaritet).
| 
| Åsikter?

Meningen innan avslutas med "ideell förening som verkar för främjandet
av digitala rättigheter." Intrycket blir inte lika negativt om man tar
med det i beaktande.

Jag skulle gärna balansera upp det med lite mer "för" men har inget emot
att ha kvar några "mot".

Lämplig tidpunkt att diskutera detta eftersom vi på mötet igår beslutade
att skriva om förstasidan.