[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vad DFRI gör, positiva ord istället för negativaOn 06/13/2012 02:23 PM, Benny Lofgren wrote:
> Hej listan,
> 
> mitt första mail hit tror jag. :-)
> 
> Jag håller helt med dig Martin om att den positivt vända formuleringen
> är mer säljande och förmodligen bidrar till att ge ett mer trovärdigt och
> seriöst intryck.
> 
> Samtidigt håller jag med Hanna, det här är så otroligt viktiga värderingar
> och principer att befästa att vi gott kan vara, kanske BEHÖVER vara, lite
> "arga och radikala".
> 
> Problemet är att det rent pedagogiskt sett är en närmast hopplös uppgift
> att få gemene man - som just nu jublar över allt från en allt ökande
> övervakning med kameror på offentliga platser till lagstiftningar som
> exempelvis att inskränka rättigheten att fotografera i allmän miljö - att
> förstå hur otroligt viktigt det är att inte ge efter för kraven på mer
> övervakning, mindre yttrandefrihet och snävare personlig integritet, i
> den heliga säkerhetens namn, amen.
> 
> Den amerikanske säkerhetsexperten Bruce Schneier som jag är övertygad om
> att ni alla känner till myntade uttrycket "security theater" om åtgärder
> från myndighetshåll som är ämnade att lugna medborgarna med inskränkande,
> ofta kränkande åtgärder i syfte att öka allas vår "säkerhet", även om det
> är oklart mot vilka hot och på vilket sätt vi skulle vara hotade. Det enda
> som står fullständigt klart är att medborgarnas rättigheter är mindre
> viktiga än dessa åtgärder.
> 
> Mycket av det vi ser hända i dagens samhälle är precis av den sorten,
> och jag blir nästan skräckslagen när jag tänker över vilka följder det i
> det långa loppet blir för samhället om dessa teatrar får fortsätta sätta
> upp nya scener att ge sina föreställningar från.
> 
> Att tackla det här problemet tror jag måste börja med att lära allmänheten
> kritiskt tänkande. Hur vårt psyke fungerar, vad som får oss att slappna av
> och tänka "jag behöver inte bry mig, 'de' sköter det åt mig" och somna om
> när vi i stället borde fråga oss, varje gång, "vad får det här för
> konsekvenser nu och om fem-tio år?"
> 
> Det värsta är att våra ledande politiker och tjänstemän är precis lika
> dåliga som den genomsnittlige medborgaren och väljaren på den här
> processen att tänka kritiskt - de är ju trots allt inte mer än människor...
> 
> Problemet är att de sitter i en sån position att okunnighet kan få
> enorma konsekvenser för den enskilde, allt medan vi i vårt samhälle i
> stort sett saknar mekanismer för att ställa våra folkvalda till svars
> för deras dåliga beslut. Så risken för dem med att säga och göra vad
> "folk" (tror att de) vill höra i stället för vad de BEHÖVER höra för
> att säkra återval till nästa mandatperiod är i princip noll.
> 
> Min våta dröm är att "någon" som sitter på en position med tillgång till
> exempelvis FRA:s dataflöde kan göra ett lämpligt dataurval med information
> om, låt oss säga några av våra kära folkvalda med hög profil, information
> som de helst inte skulle vilja får se dagsljuset. Och sedan "råkar" läcka
> den informationen på lämpligt sätt. Bara som en illustration av hur det
> kan gå om man råkar ha tillgång till överskottsdata...
> 
> But I digress...
> 
> On 2012-06-13 12.42, Martin Millnert wrote:
>> på http://dfri.se står det på svenska:
>> "Vi arbetar mot censur och inskränkning av yttrandefriheten och den
>> personliga integriteten."
>> och på engelska:
>> "We work against censorship, limitations on freedom of speech and
>> privacy."
>> Jag jobbar inte med media men har ändå lärt mig att det uppfattas bättre
>> "sublimalt" om man istället kunde skrivit något med positiva ord, i stil
>> med:
>> "Vi arbetar för en censurfri och öppen digital värld där yttrandefrihet
>> och personlig integritet respekteras"  (kan perfekteras mer, förstås -
>> gillar inte "respekteras" på slutet, har en touch av auktoritaritet).
>>
>> Åsikter?
> 
> "Perfekteras"? :-)
> 
> Vad sägs om "Vi arbetar för en öppen digital värld fri från censur, där
> yttrandefrihet och personlig integritet förblir naturliga delar i stället
> för att vara utrotningshotade djur"?
> 
> ...eller nåt sånt. En positiv attityd med en allvarlig underton.
> 
> 

Jag kan ställa mig bakom "positiv attityd med en allvarlig underton" men
inte något som kan uppfattas som insäljande. Jag tror att det viktigaste
är att klart och tydligt visa vad föreningen står för och det tycker jag
att en formulering som "Vi arbetar mot censur och inskränkning av
yttrandefriheten och den personliga integriteten." visar klart och
tydligt, rakt på sak. Jag menar att hur det än formuleras det så kommer
nog inte den som på något sätt är för censur och inskränkning av
yttrandefrihet och personlig integritet luras in med säljande
formuleringar :)

-- 
Johan