[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] EU:s digitala agendaHej Listan!

Jag har blivit inbjuden i min egenskap av styrelsemedlem i DFRI av "World Economic Forum’s Media, Entertainment & Information (WEF - MEI) industries team" att delta i en workshop om "Shaping Culture and Governance in Digital Media" (In the hyperlinked world that we live in today, as the boundary between the physical and digital world continues to blur, an increasingly urgent need arises to balance complex, interdependent and often contradictory values) ...

Vidare,

"Some questions to explore would include:
1). As the distinction between virtual and physical world continues to blur, how have social norms, values and behaviours evolved and what are the key drivers for such changes? 
2). What are some of the trade-offs a society has to make to safeguard individual's ability to control personal information through digital media? 
3). What are some of the unique challenges of regulating digital media regionally such as in the EU? What is the scope for developing global digital governance models?"

Denna workshop sker i Bryssel i anslutning till EU:s "Digital Agenda Assembly", dvs ett forum som är med och skapar EU:s digitala agenda:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/
Konferensen är 21-22 juni, och workshopen verkar vara på eftermiddagen den 21:a.

Är det någon som vill representera DFRI på den här konferensen? Jag har frågat om resa och boende betalas av WEF, men det gör det inte, eftersom WEF är en "ideell organisation".

Jag vet, kort varsel. Men det här är väldigt intressant att närvara vid, då de få svenskar som tycks vara på plats på flera sätt representerar den svenska regeringen.

Kontakta mig om ni är intresserade så förmedlar jag kontakterna.