[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI söker kontakt med Tor-operatörerHej Jimmy!

Kör du ett exit-relä? Abuse-frågan är en av de saker vi tänkte titta på
först för att se om vi kunde få en bild av hur det ser ut för Sverige.

Om inte, har du haft några tekniska problem som du tror att vi kan
hjälpa folk i allmänhet med?

Tack,
Linus


Jimmy Hedman <jimmy.hedman@xxxxxxxxx> wrote
Tue, 14 Aug 2012 11:11:25 +0200:

| Jag kör ett Tor-relä men jag tror inte jag har lagt in min kontakt-information.
| Jag kan diskutera både privat och på listan om det är intressant.
| 
| Mvh Jimmy
| 
| 
| Den 13 augusti 2012 20:46 skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx>:
| > Hej listan!
| >
| > Jag skickade just ut ett mejl [1] till de operatörer av Tor-relän som
| > verkar köra ett relä på en svensk IP-adress och som har sin kontakt-info
| > satt till något som ser ut som en epost-adress.
| >
| > Vi hoppas att få kontakt med några fler Tor-operatörer för att samla mer
| > kunskap om hur det är att driva relän i Sverige. Vi får se om det leder
| > till något.
| >
| > Brevet gick ut till 85 adresser. Om ni känner någon som borde fått
| > mejlet men inte fått det, skicka gärna länken till vederbörande.
| >
| > [1] https://www.dfri.se/kontakt-tor-operatorer/>
| >