[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Re: DFRI söker kontakt med Tor-operatörerHej Martin!

Tack för bra info.

Angående de legala aspekterna så tror jag också att det kan påverka
folk. Hur många är det på listan som kör icke-exit? Vad är anledningen
till att inte slå på exit?

En start för att förbättra situationen med info om juridiken skulle
kunna vara att översätta https://www.torproject.org/eff/tor-legal-faq
till svenska och anpassa den till svenska förhållanden.

Har vi några jurister på listan?
 

Martin Algö <m.algoe@xxxxxxxxx> wrote
Tue, 14 Aug 2012 12:08:08 +0200:

| Hej!
| 
| Härligt att det finns en svensk grupp som intresserar sig för dylikt :)
| Jag har redan stört lugnet på IRC, men svarar här också för sakens skull.
| 
| Jag kör en exit-node på ca 50Mbps med en egen IP sedan ungefär ett år
| tillbaks. (sedan tidigare med lägre hastigheter)
| Mina erfarenheter kan sammanfattas så här:
| 
|  - Min ISP, Bahnhof, verkar inte bry sig ett dugg om att man kör Tor. Jag
|  har inte fått ett enda mail eller samtal med klagomål. (ta i trä!)
|  - Jag försökte höra mig för om hur de ställde sig till Tor, men
|  åtminstonde deras first line support vet inte vad det är för något. Jag
|  bestämde mig för att inte störa den björn som sover ;)
|  - Det viktigaste förutom att ställa in hastighetsbegränsning i
|  Tor-configen är att ha en vettig ExitPolicy. Det innebär att du blir av med
|  det mesta av torrent-trafik och dylikt. (Inte allt!). Det minskade antalet
|  anslutningar gör att min server mår betydligt bättre. Mer hastighet och
|  mindre last!
|  - Det finns i stort sett ingen information om de lagliga aspekterna med
|  att köra en tor-nod i sverige. Det tror jag är en stor anledning till att
|  många väljer att inte köra någon.
| 
| Jag har en ambition att hjälpa till att fylla på med information under
| www.dfri.se/tor men jag är ganska upptagen och lat av mig, så vi får se hur
| det går. Jag la upp min exitpolicy i vart fall.
| 
| Vänliga hälsningar
| Martin
| 
| 
| Den 13 augusti 2012 20:21 skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx>:
| 
| > Hej!
| >
| > Du får det här brevet för att du har angivit din e-postadress som
| > kontaktinfo (ContactInfo) i konfigurationen för ditt Tor-relä, vars
| > IP-adress vi tror är svensk.
| >
| > (You receive this email because you've put your email adress as
| > ContactInfo in your Tor relay and you're running this relay on an IP
| > address which we think is Swedish.)
| >
| >
| > DFRI är en ideell förening som startade sin verksamhet för ca ett år
| > sedan. Vi verkar bl.a. för ett säkrare och mindre övervakat internet,
| > något som vi tror att du är intresserad av eftersom du kör ett Tor-relä.
| >
| > Vi driver själva Tor-trafik, f.n. ca 100 Mbps exit-trafik, och söker nu
| > kontakt med fler svenska Tor-operatörer för att lära oss mer om vad ni
| > har för erfarenheter av Tor i Sverige. Ett av våra mål är att beskriva
| > hur det är att driva Tor och vilka eventuella problem det kan medföra.
| >
| > Vår hemsida på https://www.dfri.se/ listar lite olika sätt att komma i
| > kontakt med oss. Det öppnaste och kanske mest givande vore att se fler
| > Tor-operatörer posta på vår öppna mejlinglista
| >
| >   listan@xxxxxxxxxxxxx
| >
| > För en mer privat kontakt kan man posta till
| >
| >   dfri@xxxxxxx
| >
| > som är en sluten lista bestående av DFRI:s styrelse och ytterligare
| > några aktiva personer i vår närhet.
| >
| > De flesta i styrelsen kan dessutom nås med PGP-krypterad e-post om det
| > känns mer bekvämt.
| >
| >
| > Hoppas att du hör av dig och berättar varför och hur du driver
| > Tor-trafik, eller kanske redovisar eventuella abuse-erfarenheter eller
| > tekniska problem du haft och hur du löst dom. Eller något helt annat.
| >
| >
| > Med vänliga hälsningar,
| > Linus Nordberg, ordförande DFRI
| >