[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] EDRi ber Malmström att stoppa oreglerad blockering


2012/11/7 Patrik Wallström <pawal@xxxxxxxxx>

On Nov 7, 2012, at 4:01 PM, Kristian Lundkvist wrote:

> 2012/11/7 Staffan Jonson <staffan.jonson@xxxxxx>
> Hej
>
> Reglering (=lagstiftning) tror jag inte någon vinner på, oavsett hur goda avsikterna är.
> Att lagstifta *hur*saker ska göras strider mot mot allt sunt förnuft. Det är i mina ögon logiskt självmål.
>
> Att besluten är ogenomskinliga är absolut en poäng att belysa.
> Jag har frågat riksdagen om, och i sådana fall hur de filtrerar användarnas innehåll, och fick relativt långa svar.
> Budskapet var att man filtrerar mot 'skadlig kod', men eftersom man inte lämnar ut vad som filtreraras går det ju inte att kolla.

Kristian:

> Filtrerar mot skadlig kod?  Det var något nytt i alla fall för mig och rätt mycket värre än filtrering av "barnporr" (the slippery slope is slippier).

Det blandas lite friskt här. Det pratas dels om den överenskommelse mellan politiker och ISP:er om att filtrera barnporr på DNS-nivå, och nu också om hur vissa myndigheter och organisationer filtrerar utgående trafik för sina anställda. Detta är det senare. Och jag vet med säkerhet att det handlar om mer än "skadlig kod" i den miljön.

Ah, då är jag med igen, trodde att båda grejerna trillade in under DNS-blockeringen.