[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] OpenIDElof Ofel <elofu17@xxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 2 Nov 2012 16:11:26 +0100:

| Om Facebook-single-sign-on är ont och dåligt kanske DFRI på något sätt kan motverka detta genom att promota OpenID? (se http://openid.net/ och http://en.wikipedia.org/wiki/OpenID)

Jag vet inte så mycket om det där men det verkar klart att
identitets-branschen är het -- alla vill agera "identity provider".

Om jag fattat rätt så dog OpenID (1.0 och 2.0) och nu har samma
"foundation" byggt OpenID Connect som är tekniskt mindre galet (samtliga
"service providers" behöver inte lita på samtliga "identity providers").

Den som vet mer eller har förslag på vad DFRI kan göra i det här får
gärna ropa till.