[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] EDRi ber Malmström att stoppa oreglerad blockeringHej Staffan!

EDRi's brev åsyftar nationell filtrering där ISP:er åläggs att filtrera
allmänhetens tillgång till internet, inte enstaka myndigheters eller
företags filtrering av egna nät. Det borde har framgått mer tydligt av
bloggposten, my bad.

En frivillig anslutning till en hemlig lista gör det svårt för
utomstående att bedöma ev. kostnader och vinster med sådan här
filtrering. Den som oroar sig för ändamålsglidning bör vara intresserad
av insyn i processen. Branschen, dvs ISP:erna, verkar tveksamt inställda
till reglering, inte så förvånande eftersom man antagligen riskerar
högre kostnader vid ev. reglering. Jag har iofs bara hört Telia uttala
sig. Någon med kontakter på någon av de andra stora som har lust att
ställa frågan?

(Orden kostnad och vinst ovan är inte enbart menade som ekonomiska sådana
utan syftar också på t.ex. politiska kostnader och vinster och kostnader
i personlig integritet m.m.)


Detta sagt så är fallet med riksdagens och regeringens filtrering
väldigt intressant. Är svaren du fick publicerade någonstans?

MVH,
Linus


Staffan Jonson <staffan.jonson@xxxxxx> wrote
Wed, 7 Nov 2012 13:35:06 +0100:

| Hej
| 
| Reglering (=lagstiftning) tror jag inte någon vinner på, oavsett hur goda avsikterna är. 
| Att lagstifta *hur*saker ska göras strider mot mot allt sunt förnuft. Det är i mina ögon logiskt självmål. 
| 
| Att besluten är ogenomskinliga är absolut en poäng att belysa. 
| Jag har frågat riksdagen om, och i sådana fall hur de filtrerar användarnas innehåll, och fick relativt långa svar. 
| Budskapet var att man filtrerar mot 'skadlig kod', men eftersom man inte lämnar ut vad som filtreraras går det ju inte att kolla. 
| Mycket få i riksdagen (ledamöter) vet ens om att deras innehåll är filtrerat, än mindre vem som definierar oönskat innehåll som just oönskat. 
| Samma i Regeringskansliet. 
| 
| I svaren fick jag en diffus hänvisning till polisen. Frågan är vem hos polisen som definierar spärrllistan.
| 
| :)
| Staffan
| 
| Staffan Jonson, Senior Policy Adviser .SE
| (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
| Telefon: 08 - 452 35 74
| Mobil: 073 - 317 39 67
| 
| Postadress: Box 7399, 103 91 STOCKHOLM
| Besöksadress: Ringvägen 100, Hus A1, 9 tr, Stockholm
| 
| staffan.jonson@xxxxxx
| http://www.iis.se
| 
| 6 nov 2012 kl. 22:39 skrev Linus Nordberg:
| 
| > Hej listan!
| > 
| > Vi bloggar idag om EDRi:s brev till Cecilia Malmström:
| > 
| >  https://dfri.se/blog/edri-brev-till-malmstrom/> 
| > Frågan är, vill vi ha reglering av hur filtrering skall utföras?
| > 
| > Jag är kluven men tycker att nuvarande ordning med ogenomskinliga beslut
| > om en hemlig lista behöver ändras.
| > 
| >