[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] EDRi ber Malmström att stoppa oreglerad blockeringHej!

SR-programmet "Medierna" behandlade det här ämnet i två program för
något år sedan eller två. Hittar inte länkar just nu. Någon som har?

Juliagruppen [1] skrev tillsammans med tyska MOGIS e.V. [2] en rapport
(delvis) baserad på läckta filter från Sverige och Danmark om jag minns
rätt. Någon på listan som har en kopia? Juliagruppens web är nere sedan
länge.


Det är två källor till information om detta. Har ni mer?


[1] info@xxxxxxxxxxxxxxx
[2] http://mogis-verein.de/eu/en/


Staffan Jonson <staffan.jonson@xxxxxx> wrote
Wed, 7 Nov 2012 15:02:23 +0100:

| Du har säkert rätt!
| Det mest irriterande är att vi inte vet, och inte har någon möjlighet att få reda på hur det faktiskt ligger till.
| /S
| 
| 
| 
| 7 nov 2012 kl. 14:49 skrev Martin Millnert:
| 
| > On Wed, 2012-11-07 at 13:35 +0100, Staffan Jonson wrote:
| > 
| >> I svaren fick jag en diffus hänvisning till polisen. Frågan är vem hos polisen som definierar spärrllistan.
| > 
| > Min föreståelse av listan är att ECPAT producerar den, skickar den till
| > RPS som vidaredistribuerar den till operatörer som deltar i den
| > "frivilliga" blockeringen.
| > 
| > Jag är av uppfattningen, baserat på saker jag hört genom åren, att det
| > inte sker någon verifikation av listan hos RPS ÖHT innan den
| > vidaredistribueras.  Dvs all makt över blockeringen via denna listan
| > ligger hos ECPAT.
| > 
| > Rätta mig mer än gärna om det där inte stämmer.
| > 
| > /M