[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] EDRi ber Malmström att stoppa oreglerad blockeringHallå:

tja, jag har nog bidragit till spretigheten här genom att läsa lite slarvigt. 


Någon som nog har goda kontakter hos ISP:erna är Nils Weidstam på IT-företagen:
Han har agerat intresseorganisation i datalagringsdirektivet tidigare, och har därmed viss insyn.
Han kan nog också vara en nyckel till kunskap om ISP:ernas syn även då det gäller filtrering.
Jag har mejlat honom och frågat...

Fruktar emellertid att man får olika svar beroende vem i organisationen man frågar. 


riksdagens och regerings svar är inte publicerade ännu... Any day, now

:)
Staffan


12 nov 2012 kl. 14:30 skrev Linus Nordberg:

> Hej Staffan!
> 
> EDRi's brev åsyftar nationell filtrering där ISP:er åläggs att filtrera
> allmänhetens tillgång till internet, inte enstaka myndigheters eller
> företags filtrering av egna nät. Det borde har framgått mer tydligt av
> bloggposten, my bad.
> 
> En frivillig anslutning till en hemlig lista gör det svårt för
> utomstående att bedöma ev. kostnader och vinster med sådan här
> filtrering. Den som oroar sig för ändamålsglidning bör vara intresserad
> av insyn i processen. Branschen, dvs ISP:erna, verkar tveksamt inställda
> till reglering, inte så förvånande eftersom man antagligen riskerar
> högre kostnader vid ev. reglering. Jag har iofs bara hört Telia uttala
> sig. Någon med kontakter på någon av de andra stora som har lust att
> ställa frågan?
> 
> (Orden kostnad och vinst ovan är inte enbart menade som ekonomiska sådana
> utan syftar också på t.ex. politiska kostnader och vinster och kostnader
> i personlig integritet m.m.)
> 
> 
> Detta sagt så är fallet med riksdagens och regeringens filtrering
> väldigt intressant. Är svaren du fick publicerade någonstans?
> 
> MVH,
> Linus
> 
> 
> Staffan Jonson <staffan.jonson@xxxxxx> wrote
> Wed, 7 Nov 2012 13:35:06 +0100:
> 
> | Hej
> | 
> | Reglering (=lagstiftning) tror jag inte någon vinner på, oavsett hur goda avsikterna är. 
> | Att lagstifta *hur*saker ska göras strider mot mot allt sunt förnuft. Det är i mina ögon logiskt självmål. 
> | 
> | Att besluten är ogenomskinliga är absolut en poäng att belysa. 
> | Jag har frågat riksdagen om, och i sådana fall hur de filtrerar användarnas innehåll, och fick relativt långa svar. 
> | Budskapet var att man filtrerar mot 'skadlig kod', men eftersom man inte lämnar ut vad som filtreraras går det ju inte att kolla. 
> | Mycket få i riksdagen (ledamöter) vet ens om att deras innehåll är filtrerat, än mindre vem som definierar oönskat innehåll som just oönskat. 
> | Samma i Regeringskansliet. 
> | 
> | I svaren fick jag en diffus hänvisning till polisen. Frågan är vem hos polisen som definierar spärrllistan.
> | 
> | :)
> | Staffan
> | 
> | Staffan Jonson, Senior Policy Adviser .SE
> | (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
> | Telefon: 08 - 452 35 74
> | Mobil: 073 - 317 39 67
> | 
> | Postadress: Box 7399, 103 91 STOCKHOLM
> | Besöksadress: Ringvägen 100, Hus A1, 9 tr, Stockholm
> | 
> | staffan.jonson@xxxxxx
> | http://www.iis.se
> | 
> | 6 nov 2012 kl. 22:39 skrev Linus Nordberg:
> | 
> | > Hej listan!
> | > 
> | > Vi bloggar idag om EDRi:s brev till Cecilia Malmström:
> | > 
> | >  https://dfri.se/blog/edri-brev-till-malmstrom/> 
> | > Frågan är, vill vi ha reglering av hur filtrering skall utföras?
> | > 
> | > Jag är kluven men tycker att nuvarande ordning med ogenomskinliga beslut
> | > om en hemlig lista behöver ändras.
> | > 
> | >