[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] "Brandtal" från IT-ministern om öppet internet, med meraHej listan,

detta rör vår organisation väldigt mycket så jag vidarebefodrar från min
inbox.

Man kan bl.a. notera postioner på QoS, reglering av öppet internet, reviderad position på DDoS.

AKH förklarar även hur Tor^WTOR fungerar.

/M

-------- Forwarded Message --------
From: subscription@xxxxxxxxxxxxx
To: subscription@xxxxxxxxxxxxx
Subject: Anna-Karin Hatt: Ett öppet internet utvecklar människor (Tal)
Date: Thu, 15 Nov 2012 10:49:16 +0100 (CET)

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15728/a/203611


Tal
Föreläsning vid Södertörns Högskola 14 november 2012
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister


Ett öppet internet utvecklar människor

Det talade ordet gäller!

Vårt ämne idag är "Ett öppet internet utvecklar människor".

Det är ett ämne som väcker en hel del frågor. Vad är ett öppet internet?
Vem är egentligen emot det? Är "ett öppet internet" inte bara en
floskel?

Den sista frågan är enkel att besvara: Nej, ett öppet internet är
verkligen inte en floskel. Och ni kommer förstå varför när jag fått
berätta om min syn på ett öppet internet.

1849 uppfann den italiensk-amerikanske mannen Antonio Meucci telefonen.
Knappt tjugo år senare, 1876, tog Alexander Graham Bell patent på
telefonen. Och 1892 lanserades L.M. Ericsson skelettelefon "taxen". Det
var i sanning en riktig revolution i människans historia. Att man helt
plötsligt kunde överbrygga avstånd som det tidigare kunde ha tagit
veckor, månader eller till och med år att överkomma. 

Sedan blev det lite lugnare och under telekommunikationens första hundra
år skedde egentligen inga genomgripande förändringar av tekniken.

Faktum är att om du skulle ta en telefon från 1920-talet och byta ut
kontakten på den, så skulle den förmodligen fortfarande fungera om du
stoppade in den i telefonjacket där hemma. Då som nu kopplades samtalet
i stort sett genom en lång kedja av olika ledningar tills dess att man
nådde mottagaren, en teknik vare sig var särskilt praktisk eller
skalbar.

På 50-talet började datorerna göra sitt intåg på universiteten i USA.
Den här datorn, en IBM 605, 1953 till Stanford i Kalifornien. Snabbt
uppstod ett behov av att kunna kommunicera på ett enkelt sätt, mellan
olika datorer och mellan datorer som hade olika operativsystem i olika
delar av landet. Efter att ha funderat en hel del valde man till slut en
modell där den elektroniska informationen skickades i olika "paket".

Och så är det än idag. När du skickar en epost så delas det upp i olika
paket, där varje enskilt paket har försetts med en adress till
mottagaren. Och när det är gjort då funkar det ungefär som när du postar
ett paket på posten. Du skriver mottagaradressen på paketet, men du vet
inte exakt hur paketet kommer färdas innan det når moster Stina eller
pappa Benny. 

Ditt paket kan åka lastbil ut på Essingeleden och vidare mot slutmålet,
eller ta tåget en helt annan väg genom landet.

Och på samma sätt är det med din e-post. E-posten delas upp i olika
paket och skickas sedan lite olika vägar genom nätet, tills de når
mottagaren, sammanfogas och blir till exakt den e-post du skickade iväg
från din dator. Hur de här paketen ska skickas bestäms i
internetprotokollen (TCP/IP), som för övrigt fyller 30 år just i år.

Det här kan kanske låta tekniskt och tråkigt, men faktum är att det är
just den här principen har lagt grunden för att internet blivit så
framgångsrikt, och för att internet blivit så öppet och flexibelt som
det är idag.

För när ett internet-paket skickas ut i nätet finns det ingen
diskriminering. Paketet kommer fram lika snabbt alldeles oavsett vad det
innehåller. Oavsett om det innehåller en bild på en katt eller ett
förslag till en affärsöverenskommelse så kommer paketet fram lika
snabbt. Det gör att vem som helst av oss kan ta fram en ny tjänst som
kan förmedlas, utan några större kostnader, över hela världen och de som
äger infrastrukturen - telekomoperatörerna - kan inte genom
begränsningar hindra sådana nya tjänster att växa fram.

Så har det inte alltid varit. Det här är en bild från en annonskampanj
från Tele2 1993. Är det någon här som vet vad James Bond - agent 007 -
har med telefoni att göra?

Faktiskt mer än man tror. Fram till 1993 hade vi i Sverige nämligen ett
statligt verk, Televerket som sen blev Telia, som skötte all vår
telefoni. Televerket hade monopol på alla tjänster på telemarknaden fram
till mitten av 80-talet. Ville man ringa var man tvungen att ringa med
dem. Ville man koppla in en telefon på nätet var man tvungen att veta
att den godkänts av dem. Det var till och med så att den dåvarande
partiledaren för Moderaterna, Ulf Adelsohn, dömdes att betala dagsböter
därför att han tog med sig en trådlös telefon från Hong Kong, som inte
var godkänd av Televerket. Tack och lov har en hel del hänt sedan dess.

När Televerkets monopol bröts upp 1993 kunde andra operatörer komma in,
och Tele2 blev den första som gjorde det. Men om man ville ringa med
Tele2 var man tvungen att först slå ett prefix - 007 - och därefter
telefonnumret, innan samtalet kunde kopplas fram. Därav annonskampanjen
med James Bond.

Men även om monopolet var brutet så var ju Telia fortfarande en helt
dominerande aktör på marknaden. De både ägde infrastrukturen och därmed
också tillgången till Tele2:s kunder. Och just därför krävdes det en hel
del ny lagstiftning och reglering för att vi som svenska konsumenter
skulle kunna välja bort monopolet. Den som på 90-talet ville ta fram en
tjänst för att konkurrera med Telia, behövde alltså ofta få fram ny
lagstiftning och reglering, och väldigt stora investeringar i
elektronisk utrustning tillsammans med tung marknadsföring. För att
tjänsterna skulle fungera och för att kunderna över huvud taget skulle
hitta dig.

Numera kan i princip vem som helst sätta sig ner och knacka lite kod och
utmana de stora operatörerna med egna appar och annan programvara, tack
vare att internet är en väldigt öppen teknisk plattform. Kostnaderna för
att komma in på marknaden har nästan försvunnit, och nu har vi program
som Skype, Viber och en lång rad andra som helt förändrar de
marknadsmässiga förutsättningarna, också för operatörerna. Och många av
de här nya programmen blir snabbt populära utan några stora
traditionella marknadsföringskampanjer. De kan nämligen helt kallt räkna
med att nöjda användare tipsar sina kompisar.

Allt det är möjligt tack vare att internet är en öppen plattform, dit
vem som helst har tillträde, och när trösklarna för att delta är väldigt
låga.

Det här är den första aspekten av det öppna nätet. Att internet är så
öppet till sin karaktär att vem som helst kan delta, på väldigt lika
villkor.

Då kan man ju fråga sig: vem är egentligen motståndare till det här?
Titta lite på den här bilden. Idag kommer ungefär 80% av
mobiloperatörernas intäkter från röstsamtal, vilket syns i de röda och
gröna kurvorna i mitten av diagrammet. De intäkterna har totalt sett
varit ganska konstanta de senare åren. Sammansättningen har ändrats -
numera pratar vi mer i mobilen än i den fasta telefonen - men totalt
sett pratar vi ungefär lika mycket i telefonen som tidigare, och
operatörernas intäkter har varit ungefär lika stora. Också deras
intäkter från mobil datatrafik, den mörkblå kurvan längst ned, har varit
ganska konstant, fast på en mycket lägre nivå.

Men titta på det här diagrammet: den lila kurvan längst upp är Sveriges.

Den här bilden visar den explosiva utvecklingen av mobil datatrafik i
Sverige på senare år, och det finns ingenting som tyder på att den
utvecklingen kommer stanna av, tvärtom. Men så måste man ju fråga sig
vad som då händer med operatörernas intäkter, på sikt.

Jag är helt säker på att operatörerna just nu sitter och tittar på exakt
samma diagram som vi, och funderar på om deras affärsmodell verkligen är
rimlig. 

Ni vet säkert att det redan har funnits diskussioner där vissa
operatörer - framför allt Telia - pratat om att blockera Skype i de
billigaste abonnemangen, men tack och lov tycks Telia nu ha tagit
tillbaka de planerna. Och det är väldigt bra. För jag tror inte på
sådana inskränkningar och begränsningar. Det bästa receptet för att
främja innovationer och nya tjänster är nämligen öppenhet.

Det finns de som tycker att vi borde lagstifta om det här, om
nätneutralitet. Nederländerna har gjort det, till exempel. Men jag tror
inte att det är rätt väg att gå.

Jag är nämligen i grund och botten liberal. Jag ogillar onödig
lagstiftning och tror i grund och botten mycket mer på en stark
konsumentmakt. Och just därför har vi nu skärpt lagen ordentligt för att
göra konsumentera starkare på den här marknaden.

Sedan i somras måste operatörerna överge det finstilta och berätta
mycket tydligt om det finns några begränsningar i ett abonnemang. Om man
inte kan använda någon tjänst med ett visst abonnemang har man rätt att
få veta det, innan man signar kontraktet. Så nästa gång ni ska skaffa er
ett nytt abonnemang för internet eller mobiltelefoni, då tycker jag ni
ska kräva att få tydlig information om eventuella begränsningar. För det
har ni all rätt att få! Min övertygelse är att det är med en stark
konsumentmakt som vi kommer kunna fortsätta hålla näten öppna i Sverige.

Men telekomoperatörerna är inte de enda som behöver fundera över sina
omvärldsanalyser. På kort tid har de kreativa näringarna, framförallt
film- och musikindustrin, sett hur deras affärsmodeller skakats om, i
grunden. När jag växte upp hade först EP- och LP-skivorna och sedan
CD-skivorna en självklar plats i min bokhylla.

Nu gissar jag att inte ens hälften av er har en CD-spelare där hemma.
Idag räknar de allra flesta av oss att vi faktiskt kan komma åt våra
musiksamlingar eller spellistor - via Spotify, iTunes eller WIMP - var
vi än befinner oss, utan att behöva släpa med oss våra skivor när vi är
hemifrån.

Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger att när det blåser så
bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar. När den här
digitala revolutionen, med allt mer musik online, tog fart började
musikbranschen bygga vindskydd. De kämpade med näbbar och klor för att
värja sig mot utvecklingen. Men efter ett tag, och ett antal mer eller
mindre förlorade år, insåg musikbranschen att det vore bättre - och mer
lönsamt - att bygga väderkvarnar istället för att bygga vindskydd.

För några år sedan skrev tidskriften The Economist om ett möte som på
pricken beskriver det här. 2006 bjöd det brittiska skivbolaget EMI in
ett gäng tonåringar till sitt huvudkontor i London, för att diskutera
musik och deras lyssnarvanor. De ville veta hur, var och när tonåringar
lyssnar på musik. När mötet var klart tackade skivbolagscheferna
ungdomarna, och pekade på ett gåvobord, fullt med de allra senaste
albumen. Men inte en enda av de här tonåringarna tog med sig ett enda
album hem, trots att de gav bort dem alldeles gratis. För de här
tonåringarna hade redan vant sig vid att all musik de ville lyssna på,
fanns redan tillgänglig, på ett mycket enklare sätt, via nätet.

Om ni, när ni har pluggat klart, någon gång skulle få jobbet som
försäljningschef för ett skivbolag och en vacker dag upptäcker att ni
inte ens kan skänka bort era produkter, till er främsta målgrupp, då
tror jag att ni kommer att förstå att ni har problem.

Och det fattade också musikindustrin, och efter att de vaknade upp från
den chocken, och gjorde sin hemläxa, har de hanterat den här
omvälvningen på ett helt annat sätt, tillsammans med driftiga
entreprenörer. Nu ser vi hur nya och användarvänliga tjänster strömmar
till, och kunderna med det. Och idag är musikindustrins intäkter från
nätet större än den samlade försäljningen från traditionella fysiska
media.

Och nu tycks det som att även filmbranschen har bestämt sig för samma
framtidsinriktade attityd, vilket märks med alla de nya
streaming-tjänsterna som nu kommer, med Voddler, Netflix, HBO och alla
andra. Och jag är övertygad om att filmindustrin kommer upptäcka precis
detsamma som musikbranschen. Att när tjänsterna blir användarvänliga och
överkomliga i pris, då kommer också kunderna och bolagens intäkter. 

I denna utveckling har alla en roll som ser olika ut beroende vilka vi
är. Film- och musikbranscherna har förstått att deras kunder faktiskt är
villiga att betala för tjänster som de har nytta av, och därför finns
det nu fantastiska och användarvänliga tjänster.

Min roll som politiker, är att se till att vi har en modern lagstiftning
som gör detta möjligt, samtidigt som vi ser till så att artisterna kan
få betalt för sitt arbete. Och här återstår det en hel del att göra,
inte minst inom EU. För faktum är att om man vill sälja en fysisk CD, då
finns det en enda marknad från Kiruna i norr till Punto de Tarifa i
södra Spanien. Men om man vill sälja samma musik digitalt istället, ja
då måste man klarera musikrättigheterna på 27 olika marknader, i varje
enskilt land. Det säger sig självt att det inte gynnar den digitala
musikförsäljningen.

Nästa bransch som står inför en enorm utmaning är tidningsbranschen. För
bara några veckor sedan släpptes något som kan liknas vid en bomb, i
mediavärlden. Den ansedda amerikanska tidskriften Newsweek, som nästa år
firar sitt 80-årsjubileum, har meddelat att de efter årsskiftet bara
kommer finnas i en digital version, på nätet. På tre år har Newsweeks
läsarsiffror halverats, vilket syns i det här diagrammet.

Och här hemma i Sverige meddelar Svenska Dagbladet att sportredaktionen
läggs ner och att kulturdelen avvecklas. Också för de är det minskande
läsarsiffror, och att allt fler läser sina nyheter på nätet, som ligger
bakom. Det här får förstås konsekvenser. Men inte bara för journalister,
fotografer och redigerare på de enskilda tidningarna. Utan också för
andra.

Jag växte upp i den lilla byn Mosshult, som idag har fem bebodda hus där
min släkt bor i tre av dem, i Hylte kommun i Hallands inland. Hylte är
en kommun som har mått gott bland annat på grund av att vi haft ett av
världens största pappersbruk för tidningspapper, ända sedan 1907. Men
när tidningarna nu minskar sina tryckta upplagor får det även effekt i
min gamla hemkommun. Bara för några veckor sedan berättade Stora Enso,
som äger pappersbruket, att ett par hundra tjänster ska försvinna, och
det i en kommun med bara 10 000 invånare.

Och detsamma händer runtom i världen, och i Europa. I Frankrike har
debatten gått så långt att man nu fört fram förslag om att stora
digitala spelare, som Google, ska tvingas att dela med sig av sina
vinster till de franska tidningarna, eftersom franska tidningsartiklar
indexeras av de stora sökmotorerna. Det är förstås inte Google särskilt
förtjusta i och de undrar varför de ska betala för att franska tidningar
har problem med sina affärsmodeller.

New York Times å sin sida har prövat en modell där man får betala för
att få läsa artiklar på nätet. Men det har lett till att deras
annonsintäkter från reklam på deras webbsida minskat. Men ännu
allvarligare är att läsarna minskat kraftigt, vilket gör att det blir
färre som diskuterar och länkar till sidorna på nätet. På sikt riskerar
New York Times bli helt marginaliserade i debatten, vilket jag är säker
på att New York Times själva gärna vill undvika. Så frågan är vad deras
nästa drag blir.

För att återgå till en av mina inledande frågor. Är inte frågan om ett
öppet internet bara en floskel, något som egentligen alla är för?

Det enkla svaret på den frågan är nej. Den digitala revolutionen är över
oss. En del kommer att vinna på det. Andra förlora. Och i takt med att
olika industriers affärsmodeller förändras i grunden, kommer vi få höra
fler och fler krav på politiska ingripanden, som t.ex. det där franska
förslaget om att Google ska tvingas dela med sig av sina vinster till
franska mediebolag.

Jag tror, generellt sett, att det är en rätt dålig idé att försöka
klamra sig fast vid föråldrade affärsmodeller. Jag tror vi måste lägga
kraften på att bygga fler och bättre väderkvarnar.

Jag säger inte att operatörerna eller de kreativa näringarna är
motståndare till öppna nät. Men jag tror att många behöver bli bättre på
att anpassa sina affärsmodeller när samhället förändras.

Och här har vi som finns i politiken ett väldigt stort ansvar. Och jag
ser framför allt tre saker som vi behöver ta ansvar för. För det första
måste vi se till så att vi har lagstiftning och reglering som fungerar
och främjar innovation, för det andra måste vi se till så att vi har en
skola som ger våra barn digitala färdigheter och som tar vara på
teknikens möjligheter i skolan, och för det tredje måste vi se till så
att vi satsar stort på forskning och på att skapa mötesplatser där
forskning, innovation och kapital kan mötas.

Den andra aspekten av det öppna nätet, det är dess styrning.

Känner någon av er till vilken organisation som förvaltar internet på
global nivå? Vem som hanterar alla våra toppdomäner, som punkt com,
punkt org osv?

Jo, det är en organisation som heter ICANN, vilket står för Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers.

Under vilken lagstiftning tror ni att den här organisationen arbetar?

Den arbetar under kalifornisk lag. Och då kan man fråga sig om det är
rimligt? Jag har full respekt för om ni tycker att det låter lite
konstigt. Internet, som är så globalt, borde inte in under något större,
kanske under FN? Och det finns en sådan diskussion, absolut. Men kanske
inte riktigt där man förväntar sig. 

De som är varmast anhängare av en sådan modell  - av att lägga
styrningen av Internet under FN - det är länder som Iran och Kina, och
en hel del andra som inte direkt bjuder in Amnesty International på
lunch.

Det kanske låter märkligt, men det är faktiskt ingen slump. För den
styrning vi har av Internet idag den bygger på en så kallad
"multistakeholder-modell". Den modellen innebär att många olika parter
kan vara med i processen. För Internet är en helt unik skapelse som
vuxit fram tack vare stöd av många entusiaster, av många civila
organisationer, av många företag, av många stater och av många fler än
så. Och ska vi kunna behålla det unika i detta, behöver vi ha en
styrning som garanterar att alla de här parterna får vara med och styra.
Skulle vi istället lägga in internet under FN så skulle det innebära att
civilsamhället, att alla entusiaster, alla företag och alla andra skulle
tappa sitt inflytande. Jag är övertygad om att det vore helt fel väg att
gå.

Så även om det i förstone kan låta bra att lägga internet under FN, så
är risken med det att organisationer som Amnesty, som Reportrar utan
gränser, som Human Rights Watch och många andra fråntas sin rätt att
vara med och påverka internets styrning. Och kanske är det just det som
de länder, som Iran och Kina, som är piggast på att lägga in internet
under FN gärna skulle se.

Om en dryg månad är det två år sedan den här mannen, Mohammed Bouazizi,
som varit grönsaksförsäljare och familjeförsörjare sedan tio-årsåldern,
blev förödmjukad av en korrupt tunisisk statstjänsteman. Det blev
droppen som fick bägaren att rinna över för honom, vilket ledde till att
han köpte bensin som han dränkte in sig i, och tände sen eld på sig
själv utanför ett statligt kontor. 

Det blev startskottet på en våg av protester i arabvärlden, som vi ännu
inte sett slutet på. Bilderna på Bouazizi spreds snabbt över världen,
tack vare sociala medier. Och de bidrog till kanalisera det oerhörda
missnöje och den oerhörda frustration som byggts upp hos människor under
decennier av statlig korruption.

Det finns de som har kallat den arabiska våren för en
twitter-revolution. Men även om jag älskar twitter så tycker jag att det
är fel att kalla det twitter-revolution. För om något så var det modiga
kvinnor och modiga män som med sina egna liv som insats tog kampen för
att få ett samhälle där man faktiskt kan få lov att säga vad man själv
tycker. Det var inget de gjorde bakom något skrivbord i ett
luftkonditionerat kontorslandskap med Twitter.

De stod i dammet på Tahir-torget i Kairo, de stod på Tunis gator och de
stod på bakgatorna i Aleppo, som är Syriens största stad. Det var deras
kamp som gjorde förändringen möjlig. Och även om det ibland låter så, så
är det ju inte så att demokratin kommer, bara för att man använder sig
av internetbaserade tjänster från väst.

Och samtidigt är det förstås sant att protesterna i arabvärlden, de som
nu har kastat några av världens värsta diktatorer ur sadeln, de hade
inte varit möjliga att koordinera utan modern telekommunikation. 

Och här spelar Sverige en viktig roll. Med vårt biståndsorgan SIDA är vi
faktiskt med och finansierar en del projekt där internetanvändare ska
kunna kommunicera anonymt och krypterat, utan att kontrollerande
statsmakter ska kunna följa deras kommunikation. Av lätt insedda skäl är
många av de projekten hemliga. Ett av dem, som inte längre är så
hemligt, är TOR, som gör det helt anonymt vem som använder internet,
vilket gör det omöjligt att spåra vem som t.ex. finns bakom ett visst
IP-nummer. Bilden visar hur Alice kan kommunicera krypterat med Bob, via
ett antal andra datorer och så kallade TOR-noder, som gör att det är
oerhört, för att inte säga omöjligt, att avlyssna och spåra vad som sägs
eller skrivs.

På samma sätt finns det entusiaster i gruppen Telecomix, och många av
dem är svenskar, som verkligen gjort stora insatser. 

Det här är en bild som visar vad som hände internettrafiken ut från
Egypten, när man i början av den arabiska våren från statligt håll
bestämde sig för att helt strypa internettrafiken, helt enkelt för att
stoppa folk från att kommunicera och hindra dem från att sprida bevis på
de övergrepp som pågick i landet.

Det Telecomix gjorde när det hände var att leta upp en stor mängd gamla
modem, och kopplade in dem på telefonnätet. Det gjorde att
internet-aktivisterna i Egypten kunde ringa upp modemen och via dem få
uppkoppling utåt. Efter ett tag upptäckte Telecomix att den syriska
regeringen övervakade och spårade medborgare som använde sig av
Facebook, twitter och andra sociala medier. Vilket gjorde att Telecomix
bestämde sig för att ta sig in i vanliga internetanvändares
nätverksmodem, för att publicera det här meddelandet.

Är det någon här som kan läsa arabiska? [om inte: Det här är ett
avsiktligt, temporärt internet-avbrott. Var vänlig läs noggrant och
sprid budskapet. Det du gör på internet övervakas noggrant]. Och
därefter följer information om kommunikationsverktyget TOR, som jag
nämnde tidigare, och information om hur man krypterar innehållet på sin
hårddisk.

Det är helt uppenbart att vi har gått in i en ny tid. En tid när
maktfullkomliga diktatorer upptäcker att några av deras främsta fiender
numera är vanliga ungdomar framför vanliga bildskärmar. 

Den verkligheten kan kännas främmande för oss i Sverige. Och det är den
ju också, tack och lov. Men under hösten har också vi i Sverige fått
känna av hur det kan vara när det blåser lite snålt.

Känner ni igen den här löpsedeln?. Den är från i höstas och från den
vecka när ett antal attacker drabbade svenska hemsidor.

När man möter den här sortens krigsrubriker är det förstås lätt att bli
orolig. "Är Sverige verkligen under attack? Är jag eller min information
i fara?" Och som enskild privatperson är det inte alltid lätt att veta
vad som är rätt. Men faktum är att det som hände i höstas inte på något
sätt innebar att Sverige var "under attack". Däremot råkade vissa
myndigheter och företag ut för att deras hemsidor sattes ur spel. Och
att hemsidor går ner leder förstås tillfälligt till problem, men det som
hände i höstas orsakade inte några allvarliga eller bestående problem
för några av våra samhällsviktiga funktioner.

Även om man kanske kan få det intrycket så innebar inte de
överbelastningsattackerna totalt sett något allvarligt hot mot internet
i Sverige, eller mot vårt samhälles grundläggande funktioner. Det som
hände var inte bra, men det är samtidigt inte bra om vi överdramatiserar
det som hände.

De som nu tog på sig ansvaret - nätverket Anonymous - för de
överbelastningsattackerna sa sig kämpa för ett fritt internet och ett
fritt informationsflöde. Men samtidigt var det just det fria ordet och
det fria informationsflödet de attackerade. Det tycker jag är oerhört
inkonsekvent och något som jag tycker att alla som ärr för ett öppet
internet bör ta avstånd från. 
För som jag sa innan så finns det ju krafter som gärna vill förändra
internet till det sämre. Som vill göra det mer kontrollerat, och mer
slutet

Lita på att de staterna kommer ta de här och liknande attacker till
intäkt och som argument för att internet behöver en hårdare styrning.
Och det kan för endel vara svårt att värja sig mot det.

Så även om de som genomförde höstens överbelastningsattacker hävdade
motsatsen, så riskerar deras attacker i praktiken ge det öppna nätets
motståndare mycket vatten på sin kvarn. Om jag vore dem skulle jag
fundera en stund på det.

Det internet som vi snabbt lärt oss att älska och kanske tycka lite
mindre om, är i själva verket inget annat än en spegling av det samhälle
vi lever i. En del ser det som en marknadsplats, andra som en mötesplats
för att dela kultur och som ett verktyg för att sprida åsikter,
information och demokrati.

En som använder nätet just så var Malala Yousafzai, en femtonårig
pakistansk flicka, som bloggade om sina rättigheter bland annat till
utbildning. Men det, som kan tyckas vara en självklarhet för oss kunde
inte de medeltida talibanerna acceptera, utan de sköt henne, i huvudet.
För dem var det oacceptabelt att en flicka ville samma rättigheter som
sina jämnåriga killkompisar. Tack och lov överlevde hon. Tänk om så bara
hälften av oss hade hälften så mycket mod som Yousafzai.

Samtidigt rör det på sig, i rätt riktning, också i Pakistan. Yousafzai
bor i Swat-dalen, här. Inte alls långt därifrån ligger Lahore. Lahore är
en av de där asiatiska storstäderna som man knappt har hört talas om,
men som med sina 11 miljoner invånare har en större befolkning än hela
Sverige.

Lahore är som asiatiska städer är mest - med tjusiga köpcentrum och
välskötta områden där medelklassen lever väldigt väl. Med normala
bakgator som vi har vant oss vid att se men som också har stora
slumområden. Här lever nästan tre miljoner människor under förhållanden
som vi skulle beteckna som alltifrån mindre bra till ren misär. I
oktober förra året (2011) fick den här mannen den amerikanske professorn
John Merriman oväntat en epost just från Lahore. I det mailet kunde han
läsa det här:

"Du kommer bli glad att höra att kursen 'Europeisk civilisation
1648-1945' har visats för de allra minst priviligierade, men allra mest
motiverade, studenterna från Lahores förorter. De här studenterna kunde
aldrig drömma om att ta del av den här undervisningen, men nu lär de sig
allt om upplysningen, franska revolutionen osv".

Då kan man fråga sig vem han är, professor Merriman? Jo, John Merriman
är professor i historia vid prestigefyllda Yale University, och hans
föreläsningar är numera en del av "Open Yale Courses", en stor satsning
på att göra Yales föreläsningar och studiematerial tillgängliga för var
och en som har en dator och kan ta sig ut på internet. Tack vare Yales
satsning kan välmotiverade studenter världen över, till och med i
utvecklingsländernas kåkstäder, ta del av föreläsningar och
studiematerial från världens allra främsta akademiker. Utan
tidsfördröjning. Helt kostnadsfritt. Det är fantastiskt.

Att människor nu kan följa föreläsningar över nätet, med
studiekompendium som nedladdningsbara PDF:er på nätet, är en revolution
och en demokratisering utan dess like. Ungdomar som för bara några år
sedan var helt utestängda från högre utbildning får nu snabbt helt nya
möjligheter. Och även om tekniken är ny, så är ju själva pedagogiken
egentligen fortfarande densamma.

Om vi istället vänder blicken till det som nog är Lahores motsats: Los
Altos - ett av USA:s rikaste områden, där företag som Google har sitt
högkvarter, så får vi se något annat.
 
Jag var där, i Silicon Valley och Los Altos så sent som i förra veckan,
och då fick jag se en annan aspekt på det här.

På den högst ordinära skolan Egan Junior High har man tagit idén med
föreläsningar på nätet vidare, till en ny nivå. Där loggar skolbarnen
varje dag in på sajten KhanAcademy.org. Men det de möter där är inte en
föreläsning, för de här 12-åriga skolbarnen har redan sett dagens
lektion på nätet, som en hemläxa i förväg. Istället loggar de in och
börjar räkna på dagens matteövningar, och deras lärare kan direkt se
vilka elever som behöver hjälp, vad de behöver hjälp med och på vilket
sätt. Ett barn kanske har problem med division. Ett annat med
volymberäkning, eller med en ekvation. I Los Altos har man tagit ett
beprövat koncept med videobaserade lektioner på nätet, vidareutvecklat
det och dragit nytta av it:s fördelar på ett nytt sätt.

Och det slående är att det är inte hjärnkirurgi. Det är inga flashiga
skolor som lyckas med it i skolan, och sällan särskilt
hightech-intresserade lärare för den delen. Egan Junior High ser ut
ungefär som den skola jag gick i hemma i Hyltebruk, och den skulle ha
kunnat vara nästan vilken skola i vilken svensk småstad som helst.  Och
den 55-åriga lärarinnan jag träffade var sannerligen inte it-expert.

De som lyckas med it i skolan gör det därför att de bestämt sig, därför
att de tagit reda på hur tekniken kan stötta den vanliga undervisningen
och därför att lärare sett smarta sätt som gör det lättare för dem att
stödja lusten att lära och varje enskild individ. Självklart ska inte
Sverige rakt av kopiera en undervisningsmetod bara för att den råkar
fungera i USA eller för att den gör mirakel i Asiens kåkstäder. Men det
finns goda exempel som vi måste lära oss av.

Bland annat därför presenterade jag för ett år sedan regeringens nya
digitala agenda för Sverige, vårt lands första horisontella strategi för
it-politiken. Arbetet med att ta fram den agendan tog ungefär ett år och
vi gjorde det på ett väldigt öppet sätt, där många fick vara med och
bidra. Vi hade diskussioner i ning-nätverk på nätet, på facebook och vid
webbsända rundabordssamtal i många olika ämnen. Det ämne som väckte
allra störst intresse var it i skolan. Och under mitt runda bordssamtal
om det twittrade Mattias73 det här:

"Min son kan inte prata ännu, men han kan navigera min Android
telefon... hur förbereder sig skolan på hans kommande närvaro?".

För mig är det uppenbart att it kan göra stor skillnad i skolan. Titta
bara på den här videon från Youtube, som visar hur en tvååring lär sig
stava på en surfplatta. 
Och det finns många sådana exempel just på youtube. Det ena mer
fantastiskt än det andra. Och så finns det ju kommentarerna, som ibland
kan vara minst lika träffande. 

It öppnar helt nya och helt fantastiska pedagogiska möjligheter. Men de
möjligheterna har svensk skola ännu inte tagit till vara.

Ska man vara rak så är den svenska skolan bara fläckvis digital. Ungefär
50-60% av alla våra högstadieelever använder aldrig eller sällan datorer
under lektionerna. Och för deras lärare ser det inte mycket bättre ut.
Nästan hälften av alla lärare i Sveriges skolor saknar egna datorer. Det
är förstås inte ok.

Det här är Peter. Han är 15 år, och han har fått diagnosen Aspergers
syndrom. Det gör att han bland annat har svårt med tidsuppfattningen.
För att inte missa allt använder han en app som företaget Comai
utvecklat, där han får hjälp att komma ihåg alla tider, alla sina läxor
och allt annat som hör skolan.

När Peter inte behöver fundera så mycket på att hålla redan på tider
eller vilka böcker han ska komma ihåg att ta med hem för läxläsningen,
så kan han lägga all sin kraft på själva undervisningen. Vilket han
verkligen behover. Tack vare det här ganska enkla hjälpmedlet kan Peter
gå i en helt vanlig skola. Och hjälpmedlet som sådant är inte särskilt
stigmatiserande, det är inget som gör honom ovanligt och sticker ut. Han
använder, precis som alla sina skolkamrater, sin mobiltelefon till allt.
Att han får lite extra stöd via den, det är ju inget som syns. Vilket är
nog så viktigt och inte ska underskattas. Comai vann nyligen den
innovationstävling som Post- och Telestyrelsen genomförde, och nu
hjälper de ett antal skolbarn som har funktionshinder till ett enklare
liv.

Och det finns andra bra exempel på it-användning i skolan. Ett sådant är
Ale kommun, några mil norr om Göteborg. Där har man sedan 2010 använt
datorer från första klass. Och när de gör det har de upptäckt att
skolbarnen, när de får skriva på en dator, ökar sina textmängder
ordentligt, inte minst pojkarna. Killarnas texter växer med 120%,
jämfört med när de skriver för hand. Och för flickorna ökar texterna med
38%.

Och samtidigt märker man att andelen adjektiv i barnens texter ökar,
vilket forskarna säger är ett tydligt tecken på att man fått ett mer
utforskande och beskrivande språk. I Ale tycks det som att barnen, när
de får en dator som hjälpmedel, vågar experimentera mer med sitt språk.

Och det finns flera andra goda exempel, som Salems kommun, som jag själv
har besökt. Oavsett om det är på Egan i Kalifornien, i Ale utanför
Göteborg eller i Salem inte långt härifrån så är det en fantastisk
känsla att se hur dagens barn använder sina datorer och digitala
hjälpmedel, helt respektlöst och som om de vore de mest självklara
sakerna i världen. Det hjälper dem att bli förberedda för en allt mer
krävande digital värld.

Om de som är barn idag, och vi som finns här inne, ska kunna hävda oss
på den arbetsmarknad som nu växer fram krävs det digitala färdigheter,
och det krävs att vi med hjälp av digitala hjälpmedel kan hjälpa fler
att lära sig mer. Det är skälet till att jag och Centerpartiet har
drivit på i regeringen för att hela den svenska skolan ska bli digital.
Och nu har vi förändrat alla de nationella styrdokument som styr den
svenska skolan och vilken utbildning våra barn ska få.

I den digitala agendan skriver vi i regeringen att: "Elever ska och
lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en
tidsenlig utbildning".

I den nya skollagen, som gäller från förra sommaren, säger vi att:
"Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg
som behövs för en tidsenlig utbildning". För er, som ju inte pluggar
juridik och lagbokssvenska, kan jag avslöja att "lärverktyg för en
tidsenlig utbildning" betyder it, och lite till.

Och för att en lärarstudent ska kunna få ut sin lärarexamen framöver
kräver vi nu att man kan hantera digitala verktyg. Och i alla
läroplanerna för grund- och gymnasieskolan och i alla relevanta
kursplaner poängterar vi att eleverna ska behärska de digitala
verktygen, och när it är ett relevant moment. Allt detta gör att det nu
är väldigt tydligt att alla elever ska ha tillgång till moderna
lärverktyg, att de ska få digital kompetens och att alla lärare som
utexamineras från lärarutbildningen också ska ha digital kompetens. 

Nu är ju rollfördelningen i Sverige sådan att regeringen anger de
nationella kraven och ramarna, och skolhuvudmännen - kommunerna och
friskolorna - avgör hur undervisningen ska bedrivas, och vilka
hjälpmedel man behöver använda för att nå målen. Och det är i grunden en
väldigt bra princip.

För det är bara duktiga rektorer och duktiga pedagoger i klassrummen som
kan avgöra vilka hjälpmedel och vilken pedagogik som funkar bäst där.
Det är inget som vare sig jag eller någon annan minister ska detaljstyra
från Stockholm.

Ämnet för dagen det var "ett öppet internet utvecklar människor". Och
sportversionen av det jag sagt här idag är väl ungefär den här: Vi
befinner oss mitt i ett paradigmskifte, där gamla sanningar och
affärsmodeller skakas om i grunden. Och det finns en hel del därute som
inte är så förtjusta i den utvecklingen, av en mängd olika skäl. De är
de som bygger vindskydd och försöker hålla sig kvar i det som varit. Men
vi andra, vi som tillhör de som hellre bygger väderkvarnar än vindskydd,
vi har all anledning att se det som nu händer som en fantastisk
möjlighet. Och vi har all andledning att tillsammans värna det öppna
nätet. För med hjälp av it och med hjälp av internet kan vi stärka
människors rättigheter. I Sverige och utanför vårt lands gränser. Och
det är väldigt viktigt i sig.--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Kommunikationer, infrastruktur och IT
Statsråd: Anna-Karin Hatt

Namn på din prenumeration: Prenumeration nummer ett
Prenumeration utifrån: Departement
E-post skickas: Omedelbart
Prenumerationen skickas till: martin.gov-se@xxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------------

Du ändrar och avslutar själv din prenumeration genom att
logga in med din e-postadress och det lösenord du har valt på http://www.regeringen.se/prenumerera.

Du kan inte svara på detta brev. Har du synpunkter på
brevet eller webbplatsen vänligen kontakta Information
Rosenbad: http://www.regeringen.se/kontakt eller 08-405 10 00.


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part