[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Analysera komersiell övervakningsprogramvaraHej Johan!

Det är ett väldigt intressant ämne!

Konstruktiva frågor följer. :-)

On Mon, 2012-12-17 at 16:38 +0100, Johan Berggren wrote:

<snip>

> Jag skulle behöva sätta upp en dator i Sverige för att utföra denna
> forskning och kom att tänka på DFRI! Givetvis så kommer denna forskning
> att leverera publika resultat och rapporter.

Hur ofta och var publiceras forskningen? Publiceras underlag också (t.ex
vilka IPn som var smittade)?  Vad för typer av censurering görs av datan
i forskningen?

<snip>

> Vad tycker ni? Skulle vi kunna använda DFRIs nätresurser för denna typ
> av forskning?

Listan har redan rett ut att det primärt handlar om 1U rackplats + ström
i kostnad.  Vad uppskattas DFRIs årliga kostnad till?


Vänligen,
Martin

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part