[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Analysera komersiell övervakningsprogramvaraMartin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx> wrote
Wed, 19 Dec 2012 19:16:27 +0100:

| Listan har redan rett ut att det primärt handlar om 1U rackplats + ström
| i kostnad.  Vad uppskattas DFRIs årliga kostnad till?

Noll kronor. Rackplats har visat sig vara något som flera är villiga att
donera till DFRI.