[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Analysera komersiell övervakningsprogramvaraHej Martin!

On 12/19/2012 07:16 PM, Martin Millnert wrote:
> Hej Johan!
> 
> Det är ett väldigt intressant ämne!
> 
> Konstruktiva frågor följer. :-)

:) Se svar nedan.

> 
> On Mon, 2012-12-17 at 16:38 +0100, Johan Berggren wrote:
> 
> <snip>
> 
>> Jag skulle behöva sätta upp en dator i Sverige för att utföra
>> denna forskning och kom att tänka på DFRI! Givetvis så kommer
>> denna forskning att leverera publika resultat och rapporter.
> 
> Hur ofta och var publiceras forskningen? Publiceras underlag också
> (t.ex vilka IPn som var smittade)?  Vad för typer av censurering
> görs av datan i forskningen?

Bra frågor!

Hur ofta är svårt att svara på, men så fort resultat finns kommer
detta att publiceras. Resultat av analys och forskning kommer att
publiceras främst genom olika bloggar. Min förhopping är att vi kan
agera gäst-bloggare hos DFRI och använda den kanalen för att nå ut
till så många som möjigt.

Tidigare publiceringar har bla gjorts av EFF.

Underlag kommer att publiceras. Ett av målen är att informera
allmänheten om företeelsen av övervakningsprogramvara och vad denna
kan innebära för den personliga integriteten.

Ett annat mål med detta projekt är att visa hur man går tillväga för
att analysera och förstå hur denna typ av övervakning fungerar.

Vi fokuserar på att identifiera så kallade kontroll servrar, inte
drabbade användare, denna information kommer inte att cesureras.

> 
> <snip>
> 
>> Vad tycker ni? Skulle vi kunna använda DFRIs nätresurser för
>> denna typ av forskning?
> 
> Listan har redan rett ut att det primärt handlar om 1U rackplats +
> ström i kostnad.  Vad uppskattas DFRIs årliga kostnad till?

Passar denna fråga till nån som vet. :)

> 
> 
> Vänligen, Martin
> 

/jbn