[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Styrelsemöte på 29c3 i Hamburg i morgonHej Listan!

Vi har ett litet styrelsemöte i Hamburg på plats på 29c3, CCC-kongressen som pågår just nu, i morgon den 28:e december kl 15.00. Plats är lite osäkert, men vi träffas vid DFRI:s och Romabs bord inne i det stora rummet längst in på entréplan (där alla sitter med sina datorer, det finns stora kvadratiska lampor i taket) strax innan för att se hur många vi blir.

Alla som vill får komma (och gissningsvis har vi också många medlemmar som är på plats här).

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail