[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Styrelsemöte på 29c3 i Hamburg i morgonPatrik Wallström <pawal@xxxxxxxxx> writes:

  Vi har ett litet styrelsemöte i Hamburg på plats på 29c3, CCC-kongressen
  som pågår just nu, i morgon den 28:e december kl 15.00. Plats är lite
  osäkert, men vi träffas vid DFRI:s och Romabs bord inne i det stora
  rummet längst in på entréplan (där alla sitter med sina datorer, det
  finns stora kvadratiska lampor i taket) strax innan för att se hur många
  vi blir.
  
  Alla som vill får komma (och gissningsvis har vi också många medlemmar
  som är på plats här).
  
Om detta med öppna styrelsemöten ska ha en verklig innebörd, skulle man
inte kunna utlysa dem mer än 22 timmar i förväg, isht om de är utomlands?

Vänligen
Torbjörn