[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Styrelsemöte på 29c3 i Hamburg i morgonOn Dec 27, 2012, at 5:28 PM, Torbjorn Granlund wrote:

> Om detta med öppna styrelsemöten ska ha en verklig innebörd, skulle man
> inte kunna utlysa dem mer än 22 timmar i förväg, isht om de är utomlands?

Givetvis. Vi försöker vara så transparenta som möjligt, och i förra mötesprotokollet stod det ungefär när mötet skulle vara.[1] Tyvärr var inte Fahrplan publicerad då, så exakt tid kunde inte bestämmas då, utan vi bestämde tid nu idag när alla i styrelsen tillsammans kunde se när de hade ledig tid.

[1] https://dfri.se/protokoll/bm-20121119/