[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about thisOn 31Dec, 2012, at 07:39 , Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote:

Är en svensk vapenlicens en offentlig handling?

Om den inte är det, borde inte åtminstone någon del av en vapenlicens vara det? Får inte nån riktig vägledning hos polisen:
Vapenlicens
http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Vapenlicens/
Om man jämför med vad Ratsit erbjuder av offentliga uppgifter tycker jag att vapenlicens ligger i skuggan av uppgift om notering hos Kronofogden:

Hej,

Jag kan inte svara på din fråga, men jag kan inte låta bli att undra varför det skulle vara det. Vad fyller det för syfte annat än möjligen ge indikation på, precis som i artikeln var vapen finns? 

Jag kanske är biased i frågan då jag är jägare och har vapen i huset, dessa måste jag enl lag förvara i min bostad eller i ett förråd jag kan hålla uppsikt på från min bostad, vapnen måste även förvaras i ett vapenskåp som det finns särskilda krav runt.

Att detta skulle vara publik information för vem som helst förstår jag inte syftet med. Det känns dock som att det skulle eventuellt kunna hjälpa bus som är på jakt efter vapen. 

/P

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail