[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] NYT om DRP-lobbying.Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Sat, 26 Jan 2013 22:57:41 +0100:

| vad vill man rädda? svårt :( att läsa allt är omöjligt för alla med $dayjob.

Det är därför det är så bra när vi hjälps åt att läsa och summera i en
mejltråd eller en blogpost. Tack, Andreas.