[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] slut på smsköp med mobilen :(Hej,

On Mon, 2013-02-18 at 19:39 +0100, Andreas Jonsson wrote:
<snip>

> A: Enligt lag måste ett betaltjänstföretag kunna identifiera sin kund.
> Genom att registrera ditt personnummer kan betaltjänstleverantören
> identifiera dig och därigenom hålla koll på betalningar som görs med din
> mobiltelefon.
<snip>

Har någon tagit reda på vilka nycklar & fält de använder hos
betaltjänstleverantören?

Om det är till mobiltelefonoperatören man reggar kontokort, så får de en
(<telefonnummer>,<kontokort>)-mappning (de vet inte alltid vad för
personnummer som står bakom ett telefonnummer, vid företagsabb osv,
såvitt jag vet).

"Betaltjänsteleverantören" (Hur upphandlas / kvalificeras dem,
förresten? Är det konkurrensutsatt?), får vad för data från
mobiloperatören?  Jag skulle kunna gissa att mobiloperatören exporterar
(<telefonnummer>,<kontokort>), men det är ju bara en gissning.
De kanske inte exporterar någonting, och du när du anmäler dig
rapporterar in (<telefonnummer>,<personnummer>)?

Antagligen får väl betaltjänstlevarantören reda på vad för flingor du
föredrar till frukost från mobiloperatören.

Och hur gick det med den där automatanslutningen av kunder till tjänsten
om man inte aktivt opt-outade innan förste februari?

Många frågor, typ 100 pers i Sverige som bryr sig? :/
/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part