[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] slut på smsköp med mobilen :(Samtidigt i GBG: <Västtrafik> Vi ber om ursäkt för att ni, kära turist,
gjorde misstaget att komma hit. Studera nu följande flödesschema i
A3-format för hur ni manövrerar biljettmaskinen.  Vi är på förhand
tacksamma för era svenskakunskaper.

On Mon, 2013-02-18 at 20:52 +0100, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
> Lite off topic kanske, men jag hade en besökare idag som blev grymt försenad till vårt möte. Han bor på Gärdet och hade inte räknat med färjan och många hundra mer eller mindre förfriskade finnar som skulle ha biljetter på ett eller annat sätt... :-) Vi är inte så smidiga.
> 
> /amel

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part