[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] vad ska knappen heta? PTS/kakor igen> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Andreas Jonsson [mailto:andreas@xxxxxxxxx]
> Skickat: den 24 april 2013 15:03
> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: Re: [DFRI-listan] vad ska knappen heta? PTS/kakor igen
> 
> 
> On 2013-04-24 2:43 PM, Jonatan Walck wrote:
> >
> > On 2013-04-24 14:37, Linus Nordberg wrote:
> >> Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote Wed, 24 Apr 2013 13:43:23
> >> +0200:
> >
> >> | Ok, innan vi ögr något mer borde vi bestämma namn. | | Förslag
> >> som finns: | | PTS-rapport (nuvarande) | PTS-knappen | DFRI Cookie
> >> reporter | DFRI - Cookie reporter | DFRI - Kakrapporten | DFRI -
> >> Kakrapportören | | Lägg till fler om ni kommer på några, eller om vi
> >> nu kommer till | konsensus direkt.
> >
> >> Baserat på namnen på dom sex stycken Firefox-extensions som jag har
> >> installerade så verkar det inte vanligt att inkluderar något namn på
> >> sig själv eller sin organisation i namnet. Kommer vi att verka fåniga
> >> om vi gör det?
> >
> >> Jag tycker att "Cookie reporter" och "Kakrapportören" är bra namn.
> >
> > Kakmarodören ville jag läsa.:)
> >
> > Då den är specifikt riktad till Sverige tycker jag Kakrapportören
> > fungerar alldeles utmärkt som namn!
> >
> > // jwalck
> >
> >
> 
> Hej!
> Tyvärr får man inte ha åäö där, vad jag märkt iaf :( Byggscripten borkar.
> :-(
> 
> UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xf6' in
> position 180: ordinal not in range(128)
> 
> /andreas
> 
> 
Taenkakatill!

/amel

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature