[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Corattza-Bildt försöker luckra upp EU E-privacy directivehttp://parltrack.euwiki.org/mep/Anna%20Maria%20CORAZZA%20BILDT#am-1537-PE-506.164
(kräver javascript för att fungera bra)

"a right to object to the collection and use of personal data obtained
through online tracking of the data subject's preferences and behaviour
across websites. Where a data subject expresses this right to object
through technical means, such as a browser setting, controllers and
processors shall respect such objection, consistent with technical
industry standards, and must obtain the consent of the data subject to
process personal data derived from online tracking for marketing
purposes. Consent to online tracking shall enable persistent online
tracking across all websites unless such consent is subsequently revoked
by the data subject."


Ovanstående försöker alltså corattza-bildt lägga till i
dataskyddsförordningen. Det ser bra ut, tills man tänker på att:

1. Vi har redan starkare rättigheter som medborgare via EU E-privacy
directive
2. Eftersom DSF är en förordning och E-privacy är ett direktiv kommer
den ta precedens (primär vs sekundär lagstiftning). Detta försvagar
alltså nuvarande rättigheter.

Frågade Walter van holst om detta, och hans input var följande:

"You are right. This would thoroughly weaken the current (although
deeply flawed) e-privacy directive.

It is also inconsistent with art. 8 ECHR in that it sanctions
cross-domain data collection a priori and only puts limits on the
subsequent use of data.

The subsequent restriction on data collection regarding minors in the
following amendment makes one laugh, although the whole of it is very sad.
"

Ett av motdragen blir nog att se till att komma igång med pts-rapport
(vår ff extension) samt även uppdatera websidan där om detta.

Borde jag maila Corattza-Bildt och fråga henne vad hon egentligen menar
med detta?

/andreas