[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Corattza-Bildt försöker luckra upp EU E-privacy directiveAndreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Thu, 02 May 2013 14:16:46 +0200:

| Ett av motdragen blir nog att se till att komma igång med pts-rapport
| (vår ff extension) samt även uppdatera websidan där om detta.

Hur hänger dom här sakerna ihop?