[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Nya utmaningar...
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5551858

Det där med tvinga systemadministratörer av krypterade lösningar att
samarbeta för att leta fram kunddata osv låter intressant.

Någon som har fått tag på själva utredningen?

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part