[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Nya utmaningarself-reply:
On Mon, 2013-06-03 at 09:52 +0200, Martin Millnert wrote:
> ...
> http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5551858
> 
> Det där med tvinga systemadministratörer av krypterade lösningar att
> samarbeta för att leta fram kunddata osv låter intressant.
> 
> Någon som har fått tag på själva utredningen?

http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/218101 

> /M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part