[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Olagligt med avkodningsutrustning för TV"Det ska bli olagligt att köpa och använda avkodningsutrustning för
privat bruk för att kringgå att betala för betal-tv-tjänster. Det
föreslår Kulturdepartementet i en departementsskrivelse som i dag har
skickats ut på remiss."

<http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/97/87/bd52cee7.pdf>

"I departementsskrivelsen föreslås att straffet för anskaffande och
användning för privat bruk av olovlig avkodningsutrustning ska vara
böter. För övrig privat olovlig hantering föreslås straffskalan vara
böter eller fängelse i högst två år, vilket i dag gäller för
kommersiell olovlig hantering."

"Senast den 30 september 2013 ska remissvaren ha kommit in till
Kulturdepartementet.

Regeringen väntas besluta om en proposition senast under våren 2014.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014."

<http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/97/87/d4262c59.pdf>:
"Remissinstanser:
l.  Justitiekanslern
2.  Riksdagens ombudsmän
3.  Hovrätten för Västra Sverige
4.  Södertälje tingsrätt
5.  Helsingborgs tingsrätt
6.  Domstolsverket
7.  Åklagarmyndigheten
8.  Rikspolisstyrelsen
9.  Kriminalvården
10. Datainspektionen
11. statskomoret
12. Kommerskollegium
13. Tullverket
14. Konsumentverket
15. Stockholms universitet
16. Kungliga tekniska högskolan
17. Myndigheten för radio och tv
18. Post- och telestyrelsen
19. Boxer TV Access AB
20. Bredbandsbolaget AB
21. C More Emertainment AB
22. Canal Digital Sverige AB
23. Com Hem AB
24. Copyswede
25. Centrala antennföreningen
26. D il og N or di c AB
27. Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för.
28. Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning
29. Föreningen STOP
30. Företagarna
31. Google Sverige AB
32. HBO N ordic AB
33. Hi3G Access AB (3)
34. IT -företagen
35. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
36. Modern Times Group AB
37. MTV Networks Europe
38. Nokia AB
39. Non Stop Television AB
40. Sagemcom N ordic AB
41. SBS TV AB
42. SES Astra AB
43. Stiftelsen Svenska Filminstitutet
44. Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)
45. Svenska Amipiratbyrån
46. Svenska kabel-TV -föreningen
47. Svenska stadsnätsföreningen
48. Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
49. Sveriges advokatsamfund
50. Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a.
51. Sveriges Konsumenter
52. Sveriges Television AB
53. Sveriges Utbildningsradio AB
54. Sveriges Videodistributörers Förening
55. Telefonaktiebolaget LM Ericsson
56. Telekområdgivarna
57. Tele2 AB
58. Telenor AB
59. TeliaSonera AB
60. Teracom AB
61. TV 4 AB
62. Tevefolket
63. Viasat AB
64. Voddler"


Undrar hur många av dessa remissinstanser som ser några problem med
kriminalisering, med fängelse i straffskalan, av någon godtycklig
"avkodningsutrustning"?