[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Stallman om övervakningenHej,

en relativt bra intervju med Stallman (det sämsta är värdinnan), om
övervakning och fri mjukvara i allmänhet och frihet överlag, i
synnerhet.

http://www.youtube.com/watch?v=SUJtMlEwd6Q

Målgruppen är den breda allmänheten, så jag mailade nyss mina föräldrar
med länken.

Mvh.,
Martin

PS.  För övrigt kul att RT nyligen har axlat "the beacon of freedom"
litegrann - http://www.youtube.com/watch?v=AqfeKVJJ9m se tjejen som
börjar vid 1:10 - som inte kan hålla masken, hon verkar inte ens själv
tro på vad hon säger... :-)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part