[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stallman om övervakningenMissade en bokstav i andra URL:en. Här är hela:
http://www.youtube.com/watch?v=AqfeKVJJ9mk

/M

On Mon, 2013-07-15 at 17:54 +0200, Martin Millnert wrote:
> Hej,
> 
> en relativt bra intervju med Stallman (det sämsta är värdinnan), om
> övervakning och fri mjukvara i allmänhet och frihet överlag, i
> synnerhet.
> 
> http://www.youtube.com/watch?v=SUJtMlEwd6Q
> 
> Målgruppen är den breda allmänheten, så jag mailade nyss mina föräldrar
> med länken.
> 
> Mvh.,
> Martin
> 
> PS.  För övrigt kul att RT nyligen har axlat "the beacon of freedom"
> litegrann - http://www.youtube.com/watch?v=AqfeKVJJ9m se tjejen som
> börjar vid 1:10 - som inte kan hålla masken, hon verkar inte ens själv
> tro på vad hon säger... :-)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part