[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Hur mycket gillar vi VPN?Hej!

Rent principiellt, praktiska frågor undantagna, vill DFRI erbjuda
VPN-providers co-location (dvs placera en server i någon av "våra"
datorhallar, på vårt nät).

En del av det är att DFRI skall tillhandahålla infrastruktur till
projekt som gör saker som vi gillar. Gillar vi VPN?

Det krypterar (bra).
Det hjälper inte mycket mot trafikanalys (dåligt).
Inte heller mot "rubber hose attacks", utpressning, mutor mm mot
VPN-providern (dåligt).
Flera av VPN-lösningarna använder någon slags trasig teknologi som PPTP
(dåligt).
Men det är ju samtidigt mycket bättre än ingenting.

Som sagt, gillar vi VPN?


En separat fråga är om vi vill tillhandahålla co-location/VPS (virtuella
maskiner) mot betalning. Förutsatt att vi gillar projektet som vill
betala för det, är det problematiskt på något sätt?