[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Angående PTS diarium onlineHej PTS!

Jag har sökt i PTS diarium online efter ärenden som berör LEK 6 kap
18 § under 2013[1].

Jag har inte hittat något ärende, trots att jag är säker på att ett
flertal anmälningar skickats till PTS registrator-adress <pts@xxxxxx>
under den tidsperioden.

Jag skulle därför vilja fråga om alla meddelanden som skickas till
pts@xxxxxx diarieförs? Om inte, vad eller vem avgör om ett meddelande
publiceras i online-diariet?

Tacksam för svar.

Vänliga hälsningar
Andreas Jonsson
https://dfri.se

[1] http://e-tjanster.pts.se/ovrigt/diariet/