[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Angående PTS diarium onlineAndreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Thu, 04 Jul 2013 10:40:47 +0200:

| Jag skulle därför vilja fråga om alla meddelanden som skickas till
| pts@xxxxxx diarieförs? Om inte, vad eller vem avgör om ett meddelande
| publiceras i online-diariet?

Andreas, fick du något svar på det här?