[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] I serien "verklighetens" Internet TM> Det hela kan ju vara en icke-fråga och min ämnesrad kanske är lite
> väl tilltagen men om man kan bortse från den, så var min poäng att
> den auto-genererade trafiken ökar kraftigt och har gjort det under
> rätt lång tid.
> 
> I ljuset av nyliga "avslöjanden" om massiv filtrering av 
> "jag-har-rent-mjöl-i-påsen-data", så är det intressant att
> SPAM-inflödet på min obefintliga webbsida ökat från 100 till 1500
> eller så.
> 
> Min tanke/farhåga är: visst den som skriver bästa algoritmen kan 
> filtrera bäst men är det inte ett problem om DFRI har det som grund
> för vem som ska eller inte ska få kommentera? Eller är det inte ett
> problem?

Tips som fungerar för MediaWiki, WordPress, etc: döda alla POST med
http/1.0. Ingen webbläsare använder 1.0.

if (isset($_SERVER['REQUEST_METHOD'])) $servrequest = strtolower($_SERVER['REQUEST_METHOD']);
if ($servrequest === "post"){
	if (isset($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'])) $servproto =
        strtolower($_SERVER['SERVER_PROTOCOL']);
        if ($servproto === "http/1.0") die('402 Payment Required');

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature