[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [Läsvärt] Från tidningen Advokaten - Om vikten av SnowdenHej,

On Thu, 2013-08-29 at 13:40 +0200, Erik Josefsson wrote:

> > https://www.dfri.se/lasvart-fran-tidningen-advokaten-om-vikten-av-snowden/

> Snowden/Sacharov-projektet kanske inte är helt omöjligt ändå.

Vi kanske ska ta den länken också då:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/lat-snowden-fa-sacharovpriset/

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part