[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [Läsvärt] Från tidningen Advokaten - Om vikten av SnowdenOn Thu, 2013-08-29 at 14:02 +0200, Martin Millnert wrote:
> Hej,
> 
> On Thu, 2013-08-29 at 13:40 +0200, Erik Josefsson wrote:
> 
> > > https://www.dfri.se/lasvart-fran-tidningen-advokaten-om-vikten-av-snowden/
> 
> > Snowden/Sacharov-projektet kanske inte är helt omöjligt ändå.
> 
> Vi kanske ska ta den länken också då:
> http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/lat-snowden-fa-sacharovpriset/
> 
> /M

Jaha, där får man för att har ett jobb man jobbar på. :/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part