[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänstOn Tue, 2013-09-03 at 10:40 +0200, Sus Andersson wrote:
> Det där låter ju alldeles fantastiskt! Men hur kommer DFRI undan krav på
> att lagra trafikuppgifter? Eftersom jag inte varit med på möten begriper
> jag inte det, men det vore intressant att veta!

En tjänst enbart för medlemmar är inte en "allmänt tillgänglig
elektronisk kommunikationstjänst".  Anser jag då.

Men det är otestat vad domstolar säger om det där... Om det inte finns
några direkta hinder för allmänheten att bli medlemmar annat än en liten
medlemskostnad, kan det eventuellt anses vara t.ex. en kostnad för
tjänsten och därmed vore den allmänt tillgänglig, och därmed skulle LEK
gälla inkl DLD (dvs. SMTP-logg i praktiken).

mina två ören.
/M


> Några mest språkliga synpunkter nedan.
> 
> /Sus Andersson
> 
> Andreas Jonsson skrev 2013-09-02 22:13:
> > 
> > Hej listan!
> > DFRI tänkte börja tillhandahålla mail till medlemmar. Här är ett utkast
> > på hur villkoren för att nyttja tjänsten skulle kunna se ut. Kom med
> > feedback. :-)
> > 
> > /andreas
> > 
> > =============================
> > 
> > Användarvillkor för nyttjande av Föreningen för digitala fri och
> > rättigheters (DFRI) e-post-tjänst.
> > Version 0.2
> > 
> > 1.	Endast DFRI:s medlemmar har rätt att nyttja tjänsten.
> > 2.	Medlem som väljer att nyttja tjänsten går med på följande:
> > •	Att hålla din autentiseringsinformation hemlig och inte dela den med
> > någon.
> 
> Syftningen i denna och nedanstående punkter går tillbaka på "medlem",
> dvs det ska vara "sin"/"sitt" och inte "din"/"ditt"
> 
> > •	Att inte använda ditt konto för att bryta mot svensk lag
> > •	Att inte använda tjänsten för att skicka skräppost
> > •	Att inte använda tjänsten för att förfalska avsändar-adressen, t.ex.
> > från domäner eller konton som inte är dina.
> 
> här skulle jag ersätta dina med "medlemmens"
> 
> > •	Att inte skicka nyhetsbrev eller andra typer av mass-mail där
> > mottagaren inte gått med på att ta emot dessa.
> > •	Att inte göra något som påverkar tjänstens tillgänglighet eller
> > integritet.
> > 
> > Om tjänsten missbrukas kommer DFRI:s administratörer göra en bedömning
> > om huruvida ditt konto kommer att spärras, avslutas eller på annat sätt
> > utföra skademinimering.
> > 
> > 3.	Äganderätt
> > All information tillhörande ditt konto tillhör dig.
> > 
> > 4.	Rätt till privatliv
> > DFRI:s administratörer har ingen rätt att tillförskansa sig tillgång
> > till 
> 
> finns inget som heter tillförskanska. möjligen tillskanska = orättmätigt
> skaffa sig. Men i så fall kan man ju läsa detta som djävulens advokat
> och säga att om administratörerna har ett rättmätigt skäl så kan de
> skaffa sig tillgång, dvs samma konstruktion som exvis googl har för att
> på myndigheters uppmaning gå i folks epostkonton.
> 
> summan av kardemumman: mitt förslag är, om jag förstått andemeningen med
> mejltjänsten rätt, att man formuerar det hela som
> 
> "DFRI:s administratörer har ingen rätt att skaffa sig tillgång till"
> 
> medlemmens e-post konto, om detta inte sker på medlemmens
> > initiativ. Om medlemmen inte kan styrka sin identitet kommer DFRI inte
> > kunna hjälpa medlemmen
> > 
> > DFRI kommer heller inte att logga, trafiklagra eller på andra sätt vidta
> > åtgärder som kan kränka medlemmens personliga integritet. DFRI:s
> > administratörer har dock rätt att under begränsade tidsperioder använda
> > felsökningsverktyg, t.ex. nätverksanalysatorer, systemspårning, ökning
> > av loggnivåer etc., för felsökningsändamål. Detta får ej ske
> > systematiskt, och ej heller användas för annat än sk. Header-trafik.
> > 
> > 
> > 5.	Tillgänglighet
> > DFRI kommer att göra sitt bästa för att tjänsten ska vara tillgänglig
> > dygnet runt, men förbehåller sig rätten att stänga ned 
> 
> "stänga ned" är en anglicism. "stänga" räcker på svenska
> 
> eller stoppa
> > tjänsten om bedömning görs att användarnas privatliv inte kan garanteras.
> > 
> > 6.	Avslutat eller utgånget medlemskap
> > Vid avslutat medlemskap kommer all information om ditt konto, inklusive
> > allt
> 
> alla
> 
> > data och innehåll 
> 
> tårta på tårta? "data" kanske räcker???
> 
> att förstöras. Detta innebär att DFRI kommer
> > vidta rimliga åtgärder för att allt
> 
> alla
> 
> > data tillhörande dig förstörs.
> > 
> > DFRI kommer att vidta rimliga åtgärder för att komma i kontakt med
> > medlemmen, genom e-post och de kontaktvägar som DFRI har före 
> 
> innan
> 
> >detta
> > sker. Om medlemmen inte förnyat medlemskap kommer kontot först låsas.
> > 
> > 7.	Förstörande av data
> > Medlemmen har rätt att begära att DFRI förstör data, så som epost och
> > kontoinformation tillhörande medlemmen, och därmed avsluta sitt konto
> > när helst medlemmen önskar. DFRI kommer att genomföra detta inom rimlig tid.
> > 
> 
> vad är rimlig tid? borde man sätta en maxgräns, så medlemmen vet vad som
> går att förvänta sig. pratar vi om dygn, veckor, halvår???
> 
> > 8.	Force majeure
> > DFRI kan inte ta något ansvar för händelser utanför föreningens
> > kontroll, så som driftstörningar, kommunikationsbortfall, lagändringar
> > etc. Dessa kan medföra att tjänsten inte fungerar temporärt eller
> > permanent.
> > 
> > 
> 
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part