[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänstFinns ett extra hinder, medlemmar måste godkänna stadgarna också och
därmed syftet med föreningen. Det är _det_ som skiljer oss från typ en
ISP eller så där pengar är enda hindret.
--
Emil Tullstedt


2013/9/3 Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
> On Tue, 2013-09-03 at 10:40 +0200, Sus Andersson wrote:
>> Det där låter ju alldeles fantastiskt! Men hur kommer DFRI undan krav på
>> att lagra trafikuppgifter? Eftersom jag inte varit med på möten begriper
>> jag inte det, men det vore intressant att veta!
>
> En tjänst enbart för medlemmar är inte en "allmänt tillgänglig
> elektronisk kommunikationstjänst". Anser jag då.
>
> Men det är otestat vad domstolar säger om det där... Om det inte finns
> några direkta hinder för allmänheten att bli medlemmar annat än en liten
> medlemskostnad, kan det eventuellt anses vara t.ex. en kostnad för
> tjänsten och därmed vore den allmänt tillgänglig, och därmed skulle LEK
> gälla inkl DLD (dvs. SMTP-logg i praktiken).
>
> mina två ören.
> /M
>
>
>> Några mest språkliga synpunkter nedan.
>>
>> /Sus Andersson
>>
>> Andreas Jonsson skrev 2013-09-02 22:13:
>> >
>> > Hej listan!
>> > DFRI tänkte börja tillhandahålla mail till medlemmar. Här är ett utkast
>> > på hur villkoren för att nyttja tjänsten skulle kunna se ut. Kom med
>> > feedback. :-)
>> >
>> > /andreas
>> >
>> > =============================
>> >
>> > Användarvillkor för nyttjande av Föreningen för digitala fri och
>> > rättigheters (DFRI) e-post-tjänst.
>> > Version 0.2
>> >
>> > 1. Endast DFRI:s medlemmar har rätt att nyttja tjänsten.
>> > 2. Medlem som väljer att nyttja tjänsten går med på följande:
>> > •  Att hålla din autentiseringsinformation hemlig och inte dela den med
>> > någon.
>>
>> Syftningen i denna och nedanstående punkter går tillbaka på "medlem",
>> dvs det ska vara "sin"/"sitt" och inte "din"/"ditt"
>>
>> > •  Att inte använda ditt konto för att bryta mot svensk lag
>> > •  Att inte använda tjänsten för att skicka skräppost
>> > •  Att inte använda tjänsten för att förfalska avsändar-adressen, t.ex.
>> > från domäner eller konton som inte är dina.
>>
>> här skulle jag ersätta dina med "medlemmens"
>>
>> > •  Att inte skicka nyhetsbrev eller andra typer av mass-mail där
>> > mottagaren inte gått med på att ta emot dessa.
>> > •  Att inte göra något som påverkar tjänstens tillgänglighet eller
>> > integritet.
>> >
>> > Om tjänsten missbrukas kommer DFRI:s administratörer göra en bedömning
>> > om huruvida ditt konto kommer att spärras, avslutas eller på annat sätt
>> > utföra skademinimering.
>> >
>> > 3. Äganderätt
>> > All information tillhörande ditt konto tillhör dig.
>> >
>> > 4. Rätt till privatliv
>> > DFRI:s administratörer har ingen rätt att tillförskansa sig tillgång
>> > till
>>
>> finns inget som heter tillförskanska. möjligen tillskanska = orättmätigt
>> skaffa sig. Men i så fall kan man ju läsa detta som djävulens advokat
>> och säga att om administratörerna har ett rättmätigt skäl så kan de
>> skaffa sig tillgång, dvs samma konstruktion som exvis googl har för att
>> på myndigheters uppmaning gå i folks epostkonton.
>>
>> summan av kardemumman: mitt förslag är, om jag förstått andemeningen med
>> mejltjänsten rätt, att man formuerar det hela som
>>
>> "DFRI:s administratörer har ingen rätt att skaffa sig tillgång till"
>>
>> medlemmens e-post konto, om detta inte sker på medlemmens
>> > initiativ. Om medlemmen inte kan styrka sin identitet kommer DFRI inte
>> > kunna hjälpa medlemmen
>> >
>> > DFRI kommer heller inte att logga, trafiklagra eller på andra sätt vidta
>> > åtgärder som kan kränka medlemmens personliga integritet. DFRI:s
>> > administratörer har dock rätt att under begränsade tidsperioder använda
>> > felsökningsverktyg, t.ex. nätverksanalysatorer, systemspårning, ökning
>> > av loggnivåer etc., för felsökningsändamål. Detta får ej ske
>> > systematiskt, och ej heller användas för annat än sk. Header-trafik.
>> >
>> >
>> > 5. Tillgänglighet
>> > DFRI kommer att göra sitt bästa för att tjänsten ska vara tillgänglig
>> > dygnet runt, men förbehåller sig rätten att stänga ned
>>
>> "stänga ned" är en anglicism. "stänga" räcker på svenska
>>
>> eller stoppa
>> > tjänsten om bedömning görs att användarnas privatliv inte kan garanteras.
>> >
>> > 6. Avslutat eller utgånget medlemskap
>> > Vid avslutat medlemskap kommer all information om ditt konto, inklusive
>> > allt
>>
>> alla
>>
>> > data och innehåll
>>
>> tårta på tårta? "data" kanske räcker???
>>
>> att förstöras. Detta innebär att DFRI kommer
>> > vidta rimliga åtgärder för att allt
>>
>> alla
>>
>> > data tillhörande dig förstörs.
>> >
>> > DFRI kommer att vidta rimliga åtgärder för att komma i kontakt med
>> > medlemmen, genom e-post och de kontaktvägar som DFRI har före
>>
>> innan
>>
>> >detta
>> > sker. Om medlemmen inte förnyat medlemskap kommer kontot först låsas.
>> >
>> > 7. Förstörande av data
>> > Medlemmen har rätt att begära att DFRI förstör data, så som epost och
>> > kontoinformation tillhörande medlemmen, och därmed avsluta sitt konto
>> > när helst medlemmen önskar. DFRI kommer att genomföra detta inom rimlig tid.
>> >
>>
>> vad är rimlig tid? borde man sätta en maxgräns, så medlemmen vet vad som
>> går att förvänta sig. pratar vi om dygn, veckor, halvår???
>>
>> > 8. Force majeure
>> > DFRI kan inte ta något ansvar för händelser utanför föreningens
>> > kontroll, så som driftstörningar, kommunikationsbortfall, lagändringar
>> > etc. Dessa kan medföra att tjänsten inte fungerar temporärt eller
>> > permanent.
>> >
>> >
>>
>>
>