[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: Ang.: [DFRI-listan] Kanske uppenbart (men inte för mig)?Ja, snjälla?
/Jonas

On 2013-09-16 00:22, Erik Josefsson wrote:
Listpolicyn också som ajtomatisk footer?

Erik Josefsson
BE GSM: +32484082063
SE GSM: +46707696567

----- Reply message -----
Från: "Linus Nordberg" <linus@xxxxxxxxxxx>
Till: "Emil Tullstedt" <sakjur@xxxxxxxxx>
Kopia: "Jonas Sissokho" <jonas@xxxxxxxxxxxx>, "listan\@lists.dfri.se"
<listan@xxxxxxxxxxxxx>
Rubrik: [DFRI-listan] Kanske uppenbart (men inte för mig)?
Datum: sön, sep 15, 2013 23:36


Emil Tullstedt <sakjur@xxxxxxxxx> wrote
Sun, 15 Sep 2013 22:48:27 +0200:

| andra som vi inte känner också. Jag tror att vi kanske borde
| förtydliga att listan inte är särskilt anonym eller privat dock.

Jag håller med. Välkommen-medlem-brevet säger såhär sedan en tid tillbaka:

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Gå med vår öppna diskussionslista genom att mejla
listan+subscribe@xxxxxxxxxxxxx. Listan arkiveras och publiceras öppet
på internet.
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---


Jag skall se till att liknande information skickas ut när man går med på
listan, om det inte redan är så. (Plus fixa till typot i meningen ovan.)

Tydlighet är bra.