[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Re: Ang.: [DFRI-listan] Kanske uppenbart (men inte för mig)?Deepest apologies to: Mike Perry
/jonas

On 2013-09-16 00:48, 19x20 wrote:
network-status-version 3
vote-status consensus
consensus-method 17
valid-after 2013-09-14 21:00:00
fresh-until 2013-09-14 22:00:00
valid-until 2013-09-15 00:00:00
voting-delay 300 300
client-versions
0.2.2.39,0.2.3.24-rc,0.2.3.25,0.2.4.5-alpha,0.2.4.6-alpha,0.2.4.7-alpha,0.2.4.8-alpha,0.2.4.9-alpha,0.2.4.10-alpha,0.2.4.11-alpha,0.2.4.12-alpha,0.2.4.13-alpha,0.2.4.14-alpha,0.2.4.15-rc,0.2.4.16-rc,0.2.4.17-rc

server-versions
0.2.2.39,0.2.3.24-rc,0.2.3.25,0.2.4.5-alpha,0.2.4.6-alpha,0.2.4.7-alpha,0.2.4.8-alpha,0.2.4.9-alpha,0.2.4.10-alpha,0.2.4.11-alpha,0.2.4.12-alpha,0.2.4.14-alpha,0.2.4.15-rc,0.2.4.16-rc,0.2.4.17-rc

known-flags Authority BadExit Exit Fast Guard HSDir Named Running Stable
Unnamed V2Dir Valid
params CircuitPriorityHalflifeMsec=30000 NumNTorsPerTAP=100
UseNTorHandshake=1 UseOptimisticData=1 bwauthpid=1 cbttestfreq=1000000
pb_disablepct=0
dir-source tor26 14C131DFC5C6F93646BE72FA1401C02A8DF2E8B4 86.59.21.38
86.59.21.38 80 443
contact Peter Palfrader
vote-digest B3361AA39ABE7DB245123072BD9A547E6FCC96B9
dir-source turtles 27B6B5996C426270A5C95488AA5BCEB6BCC86956 76.73.17.194
76.73.17.194 9030 9090
contact Mike Perry <mikeperryTAfsckedTODorg>
vote-digest 8F8C9B04DDF7543B702D8D8BCC6A2904733D0F71
dir-source maatuska 49015F787433103580E3B66A1707A00E60F2D15B
171.25.193.9 171.25.193.9 443 80
contact 4096R/23291265 Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx>


Hitta e-postadressen i klartextleken.On 2013-09-16 00:22, Erik Josefsson wrote:
Listpolicyn också som ajtomatisk footer?

Erik Josefsson
BE GSM: +32484082063
SE GSM: +46707696567

----- Reply message -----
Från: "Linus Nordberg" <linus@xxxxxxxxxxx>
Till: "Emil Tullstedt" <sakjur@xxxxxxxxx>
Kopia: "Jonas Sissokho" <jonas@xxxxxxxxxxxx>, "listan\@lists.dfri.se"
<listan@xxxxxxxxxxxxx>
Rubrik: [DFRI-listan] Kanske uppenbart (men inte för mig)?
Datum: sön, sep 15, 2013 23:36


Emil Tullstedt <sakjur@xxxxxxxxx> wrote
Sun, 15 Sep 2013 22:48:27 +0200:

| andra som vi inte känner också. Jag tror att vi kanske borde
| förtydliga att listan inte är särskilt anonym eller privat dock.

Jag håller med. Välkommen-medlem-brevet säger såhär sedan en tid
tillbaka:

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Gå med vår öppna diskussionslista genom att mejla
listan+subscribe@xxxxxxxxxxxxx. Listan arkiveras och publiceras öppet
på internet.
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---


Jag skall se till att liknande information skickas ut när man går med på
listan, om det inte redan är så. (Plus fixa till typot i meningen ovan.)

Tydlighet är bra.