[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?Hej
Håller med Anne-Marie

Det här med att remiss-tiden går ut är inte så benhårt och oförlåtligt som
det kan låta. 
Det finns en kontaktperson för remissen just för möjligheten att
kommunicera synpunkter, också efter datum.

När väl remissen är mottagen brukar det ta ganska lång tid innan svaren
sammanställs i ett dokument som sammanfattar alla remiss-svar, och det
finns god möjlighet att komma in i det dokumentet.

Skulle *gissa* att anna.graninger@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx är ansvarig för
denna sammanställning.
Nils Rekke leder den.


:)
Staffan 

staffan.jonson@xxxxxx
+46 73 317 39 67

Den 2013-09-20 11:09 skrev Anne-Marie Eklund-Löwinder
<anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx>:

>Det är remisstiden som går ut idag. Man kan kontakta departementet och
>försöka utverka längre tid om man står på remisslistan. Gör man inte det
>kan man ju ändå ta kontakt, säga att man har för avsikt att svara, men
>inte har hunnit eftersom man sett förslaget för sent eller något sådant.
>De behöver inte ta hänsyn till det, men de kan göra det.
>
>Med vänlig hälsning
>
>Anne-Marie Eklund Löwinder
>
>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Emil Tullstedt [mailto:emiltu@xxxxxx]
>> Skickat: den 20 september 2013 11:07
>> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
>> Ämne: Re: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?
>> 
>> * PGP Signed by an unknown key
>> 
>> Jag tror att Bahnhof verklighetsförvanskar lite. Diskuterade det här med
>> några på mötet igår, och det skulle kunna vara lika mycket PR-skitsnack
>> som faktiskt relevant information i Bahnhofs yttrande.
>> 
>> Mats: Jag ser ingenting om en tidsbegränsning på en dryg dag - ingenting
>> händer i Riksdagen de närmsta dagarna ju. Har jag missat något?
>> 
>> Vi skulle ju egentligen behöva läsa, fundera och kontakta rätt personer
>> för det här. Och det kan nog ta sin lilla tid.
>> 
>> / Emil
>> 
>> On 2013-09-20 10:39, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
>> > Japp. Så sätt fart. :)
>> >
>> > Skämt åsido, för att spara tid kan man ju alltid hänvisa till Bahnhofs
>> > yttrande om man delar deras synpunkter.
>> >
>> > Med vänlig hälsning
>> >
>> > Anne-Marie Eklund Löwinder
>> >
>> >
>> >> -----Ursprungligt meddelande----- Från: Mats Henricson
>> >> [mailto:mats@xxxxxxxxxxxx] Skickat: den 20 september 2013 10:21
>> >> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx Ämne: Re: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?
>> >>
>> >> Seriöst? Har vi bara en dryg dag på oss att stoppa detta haveri?
>> >>
>> >> Mats
>> >>
>> >> On 09/20/2013 01:13 AM, 19x20 wrote:
>> >>> http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/81/01/a83091f6.pdf
>> >>>
>> >>> /19x20
>> >>>
>> >>
>> >> -- DFRI-listan är öppen för alla. Listan arkiveras och publiceras
>> >> öppet på internet.
>> >> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>> >
>> 
>> * Unknown Key
>> * 0xBBBAD2B3(L)
>> 
>> --
>> DFRI-listan är öppen för alla.
>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri