[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?se nedan

Staffan Jonson skrev 2013-09-20 15:09:
> Hallå
> 
> Jag tycker egentligen ingenting eftersom jag inte läst själva utkastet.
> har via media hört missnöje i linje med det som Robert uttrycker. Tror att
> Journalistförbundets svar är användbart, då den typen av argument ofta
> biter hårt (hårdast?).
>

De lyssnade inte när det gällde lagring av trafikdata... men ju fler som
ropar, och som poängterar problemen, dess bättre. kändes som att ganska
få klagade då... Det krävs omfattande proteststormar för att påverka!> Förslaget är en utredning, som nu ligger hos Ju-dep. Det betyder att
> regeringen behöver lägga fram detta inför riksdagen, innan det kan bli
> lag. 
> 
> Så följande moment återstår:
> remiss-sammanställning (Ju-dep., AMEL har namnet för kontakt)
> Lagrådsremiss
> Regeringsbeslut
> Överlämning till Riksdagen
> Bordläggning i riksdagen
> utskottsbehandling
> Riksdagsbeslut
> 
> Så utan att veta den exakta tidtabellen så tror jag mig veta att det finns
> viss tid för synpunkter.


Yes!

/Sus

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri